Obchody lokalne 2013

Poniżej zamieszczamy informację o obchodach XIII Dnia Papieskiego w poszczególnych miejscowościach na terenie całej Polski. Baza infromacji jest stale powiększana, zachęcamy więc do częstego odwiedzania tej podstrony.

 

Andrychów

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Gdańsk, Trójmiasto

Katowice

Kraków

Lubaczów

Lublin

Łódź

Miejska Górka

Minneapolis

Opole

Pionki

Poznań

Rzeszów

Siedlce

Siemianowice Śląskie

Warszawa - Klub Inteligencji Katolickiej

Warszawa - Targówek

Wrocław

Zabrze

Zielona Góra

Inicjatywy Akcji Katolickiej


 

Andrychów

Rajd Papieski

XIII Rajd - Dzień Papieski pod hasłem " Jan Paweł II Papież Dialogu” odbędzie się 13 października 2013 roku w Beskidzie Małym z metą przy schronisku PTTK LESKOWIEC im. Czesława Panczakiewicza na Groniu Jana Pawła II. Udział w rajdzie mogą brać drużyny zgłoszone przez jednostki PTTK, zakłady pracy, szkoły i inne instytucje oraz turyści indywidualni. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Uczestnicy rajdu otrzymują: • pamiątkowe dyplomiki - obrazki z życia Jana Pawła II, • dyplomy dla drużyn wcześniej zgłoszonych • potwierdzenie punktów do książeczek GOT i odznaki "Szlakami Jana Pawła II" • pamiątkową pieczątkę na własne materiały (kartki, itp.).

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 1 października 2013 roku w biurze Oddziału Zakładowego PTTK przy „ANDROPOL „ S.A w Andrychowie ul. Krakowska 83 podczas dyżurów: • w poniedziałki w godzinach 9.00 - 10.30 i 17.00 - 18.00 • we środy w godzinach 9.00 - 10.30 • w piątki w godzinach 9.00 - 10.30 • pod numerem telefonu (33) 875 - 64 - 51 w wyżej wymienionych terminach

Patronat • „FUNDACJA EPISKOPATU POLSKI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” – Warszawa • Marek Polak - Poseł na Sejm RP • Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego • Lech Drożdżyński - Prezes ZG PTTK Warszawa • Grzegorz Łukawski - Prezes Zarządu ANDROPOL S.A. • Ks. Prałat Stanisław Czernik - Dziekan Dekanatu Andrychowskiego • Jacek Jończyk - Starosta Powiatu Wadowickiego • Marta Królik - Wicestarosta Powiatu Wadowickiego • Sebastian Ramenda - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu • Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa • Roman Babski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie • Jerzy Potocki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów • Małgorzata Matusiak - Prezes Banku Spółdzielczego w Andrychowie • Jerzy Chylewski - Prezes MSH ,,Wizan” • Barbara Zmiertka - Prezes PSS ,,Społem” • Stefan Jakubowski - Kustosz Kaplicy “Ludzi Gór” na Groniu Jana Pawła II • Halina i Jan Lizakowie - Gospodarze schroniska PTTK “LESKOWIEC” • Józef Brzazgacz - Właściciel Stadniny Koni “HUCUŁ” • Patronat medialny - http://andrychow.pttk.pl/, „Nowiny Andrychowskie”, ”TwojeRadio Andrychów”, Wiadomości Powiatowe, Kronika Beskidzka.


 

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, Katedra Św. Mikołaja godz. 12:30

INAUGURACJA XXIX TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, którego wspólorganizatorem jest KIK Bielsko Biała. Msza św. i homilia - ks. biskup TADEUSZ RAKOCZY Śpiewa Chór Instytutu Teologicznego "Gloriam Dei" z Bielska-Białej pod dyr. ALEKSANDRY ZEMAN W programie Tygodnia m.in. znajdują się punkty związane z bł. Janem Pawłem II: - sztuka Karol Wojtyły Przed sklepem jubilera oraz - rozważania w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI "Płomień wiary i nadziei".


 

Bydgoszcz

Bydgoska Karoliada

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj Gdańsk, Trójmiasto

 

Program obchodów Dnia Papieskiego w Trójmieście, Rumii, Pucku, Wejherowie, Wiślinie, Żukowie, Kielnie, Szemudzie, Jastarni do pobrania tutaj

 


 

Gdynia

 

Gdynia


Katowice

13. października 2013 r. – godz. 19.45 koncert Filharmonii Śląskiej w archikatedrze Chrystusa Króla

16. października 2013 r. – Katowicki Spodek, godz. 18.30 Międzydiecezjalne obchody XIII Dnia Papieskiego – Megawidowisko „Franciszek – wezwanie z Asyżu”.

Franciszek


 

Kraków

Godz. 10:00 Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Kard. Stanisława Dziwsza – transmitowana przez TV POLONIA  

 • Bezpośrednio po Mszy Św. rozpoczęcie Gry Miejskiej „ Śladami Jana Pawła II po Krakowie” – zakończenie pod Oknem Papieskim na Franciszkańskiej 3. Dla uczestników przewidziane są słodkie niespodzianki.

Godz. 11:45  -  Rozpoczęcie animacji i zabaw dla najmłodszych.

 • malowanie twarzy,
 • robienie baniek – gigantów (na zewnątrz)
 • warsztaty plastyczne, 
 • warsztaty muzyczne,
 • crazy games

Godz. 13:30 – Emisja fragmentów filmowych ze Światowych Dni Młodzieży

Godz. 16:15 – Różaniec misyjny z udziałem stypendystów  (w różnych językach)

Godz. 18:00 – Spektakl „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Godz. 19:00 –  Koncert „Niebo na ziemi”  reżyser: Karolina Gałażewska

(BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU KONCERTU APEL EKUMENICZNY)

  „Wysłuchajcie wszyscy pokornego apelu Następcy Piotra, który woła: Jeszcze dziś, pokój jest możliwy. A jeśli jest możliwy, pokój jest również obowiązkiem!”

Jan Paweł II – Światowy Dzień Pokoju –styczeń 2004

OBCHODY  W CENTRUM  JPII - "Nie lękajcie się"

Adres:

Centrum Jana Pawła II
ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków

POZOSTAŁE  ATRAKCJE TOWRZYSZĄCE WYDARZENIU:

1)  WYSTAWA prac i  twórczości uzdolnionych stypendystów :

2) „SŁODKI KĄCIK” 

3) STOISKO INFORMACYJNE FUNDACJI  "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

4) 16 X 2013 – Modlitwa pod Oknem Papieskim przy Franciszkańskiej 3.

5) Warsztaty na temat dialogu międzyreligijnego z udziałem duszpasterstw akademickich Krakowa -17 X2013- Kolegiata św. Anny

 

PATRONAT MEDIALNY

 • Krakowski Gość Niedzielny,
 • Kwartalnik  Eleuteria,
 • Portal franciszkańska3.pl,
 • TVP KRAKÓW
 • Radio Kraków

PATRONAT PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA: JACKA  MAJCHROWSKIEGO

LINK DO WYDARZENIA NA FB : 

https://www.facebook.com/events/206934846149803


Lubaczów

godz. 11:00 - Msza św. w intencji kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II, celebrowana przez Ks. Kanonika Andrzeja Stopyrę - Dziekana i Proboszcza Parafii Konkatedralnej.

(konkatedra) godz.16:00 - Koncerty i akademie poświęcone Błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

godz. 20:00 - Apel papieski na stadionie, przy obelisku upamiętniającym pobyt Ojca Świętego w Lubaczowie 2-3.06.1991 r. Modlitwa Ks. Dziekana, Proboszcza Parafii Konkatedralnej – Andrzeja Stopyry. Rozważania oparte o nauczanie Jana Pawła II – czytają członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie. Złożenie pod obeliskiem wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, Klubu Inteligencji Katolickiej i mieszkańców.

godz. 20:45 - Przemarsz drogą papieską do konkatedry, przy dźwiękach Orkiestry Dętej. Apel Jasnogórski przed obraz Matki Bożej Łaskawej. Przemarsz pod pomnik Papieża Polaka, przy kościele. św. Karola Boromeusza. Modlitwa o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. O 21:37, w godzinę śmierci Jan Pawła II, chwila ciszy. W czasie Dnia Papieskiego, w ramach fundacji Episkopatu Polski - Dzieło Nowego Tysiąclecia, prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na stypendia edukacyjne dla najzdolniejszej młodzieży z ubogich rodzin.


Lublin

6 -22 października

Zbiórka publiczna na terenie Lublina

Świadectwa w parafiach- stypendyści udadzą się do parafii na terenie Lublina gdzie wygłoszą świadectwo bycia stypendystą i opowiedzą, co Fundacja zmieniła w ich życiu

6 października

8 października

„Jan Paweł II – Papież dialogu”- Konferencja obejmująca pojęcie dialogu w różnych aspektach – filozoficzny, ekumeniczny, dialog chrześcijańsko- muzułmański oraz chrześcijańsko- żydowski. Po konferencji nastąpi czas na wolne pytania i dyskusję.

12 października

Czuwanie Młodych – uczestnictwo stypendystów w czuwaniu organizowanym przez Centrum Jana Pawła II

13 października

Happening- promocja koncertu będącego uwieńczeniem Dnia Papieskiego. Happening będzie miał miejsce na Placu po Farze
Msza Św. w Archikatedrze z udziałem stypendystów w intencji nauczycieli oraz stypendystów
Kiermasz ciast odbędzie się po mszach przy kościele KUL, dochód przeznaczony będzie na stypendia FDNT

Koncert Papieski będący podziękowaniem dla miasta za udział i pomoc w organizacji Dnia Papieskiego. Wystąpią na nim zespoły, które wpisują się w tematykę dialogu.

1 września – 13 października

Konkurs literacki „List do nieba” skierowany jest do uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

18  października                 

Dzień Papieski w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

 

Informacje nt. Koncertu Papieskiego:

Idea Koncertu zrodziła się w związku z XIII Dniem Papieskim - "Jan Paweł II - Papież Dialogu". Zastanawiając się nad tym, co możemy zrobić, by podkreślić hasło tegorocznego Dnia Papieskiego doszliśmy do wniosku, że bardzo otwartą na mieszkańców Lublina formą podziękowania, dialogu i ewangelizacji byłby Koncert. Głównymi zadaniami Koncertu są: ukazanie idei organizacji Dnia Papieskiego, przekazanie informacji na temat Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz wspólnoty lubelskiej, a przede wszystkim przez różnorodność zespołów ukazanie dialogu, do którego tak zachęcał bł. Jan Paweł II.

Prowadzący:
Zofia Dłubacz - pochodzi z Lublina, pracuje w Polskim Radiu Lublin
Konrad Dyda - student prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, człowiek niezwykle charyzmatyczny i pełen życia

Zespoły:
Gwiazdy Czeczenii - zespół taneczny utworzony w sierpniu 2008 roku. Zespół tworzy osiemnaścioro dzieci, które podzielone są na trzy grupy – starszych i młodszych dziewczynek (7-15 lat) oraz reaktywowaną grupę chłopców. Dzieci po raz pierwszy wystąpiły we wrześniu 2008 roku podczas koncertu "Nuty Narodów", organizowanego w ramach projektu Wielokulturowy Lublin. Od tamtej pory rokrocznie biorą udział w wielu imprezach organizowanych na terenie naszego miasta i regionu, podczas których mogą świadomie i dumnie promować swoją kulturę. Jednym z największych osiągnięć 2011 roku był występ Gwiazd w programie „Mam talent”.
Puente - zespół utworzony w 2012 roku, działający przy Duszpasterstwie Akademickim KUL.  Zespół składa się z 7 osób, jest  mieszanką charakterów i stylów muzycznych. Tworzenie muzyki i wykonywanie jej nie jest jednak ich celem, lecz narzędziem, dzięki któremu z serc płynie uwielbienie.
Razem za Jezusem - zespół znany w okolicach Lublina z prowadzenia modlitewnych koncertów uwielbienia. Składa się z 18-osobowego chóru, instrumentalistów oraz solistów. Celem zespołu jest przede wszystkim uwielbienie Boga, by na ich koncertach słuchający ich ludzie mogli usłyszeć głos Boga mówiący o Jego Miłości do wszystkich.


 

Łódź

Lodz


Miejska Górka 

M Gorka


Minneapolis

Uroczysta Msza św. o godz.11:30 w kościele Holy Cross, Minneapolis Po Mszy św. zapraszamy do Kolbe Hall na:

 • Obiad (bilety dla dorosłych $15, dla dzieci $5)
 • Konkurs wiedzy o JPII
 • Część artystyczną w wykonaniu uczniów polskiej szkoły
 • Loterię
 • Aukcję
 • Zbiórkę pieniędzy

Po raz dziewiąty przeprowadzimy zbiórkę w naszej parafii. Bardzo prosimy o wsparcie tej pięknej akcji. Czeki prosimy wystawiać na Polish Saturday School. Zapraszamy serdecznie i prosimy o powiadomienie znajomych. Spotkajmy się razem, by podziękować Bogu za bł. Jana Pawła II i wspomóc fundację utworzona na Jego cześć.

Opole

Stypendyści ze wspólnoty Opolskiej w dniach 12-13 października będą przeprowadzać zbiórkę pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W sobotę 12 października od godziny 15 na ul. Krakowskiej, przy pomniku „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego" odbywać się będą zabawy dla dzieci oraz gra miejska organizowane przez naszych stypendystów.

W niedzielę 13 października podopieczni Fundacji  podczas Mszy Świętych ( w parafii Podwyższenia Krzyża godz. 10.30, parafii pw. Przemienienia Pańskiego godz. 9.30, parafia pw. Błogosławionego Czesława godz. 10, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa godz.9.30, parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła godz.1, parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła godz.12.30)  wygłoszą świadectwa i opowiedzą o swojej historii związanej z Fundacją.


 

Pionki

Pionki


Poznań

11.10.2013 godz. 17.30 Flashmob (Stary Rynek)

13.10.2013 godz. 18.00 Msza Święta z udziałem stypendystów (Kościół Bożego Ciała)

13.10.2013 godz. 18.45 Koncert z udziałem stypendystów i ich znajomych (Kościół Bożego Ciała)

16.10.2013 godz. 20.00 Czuwanie modlitewne (Kościół św. Rocha)

17.10.2013 godz. 19.00 Wieczorek poetycki (Cafe Misja)

19.10.2013 godz. 12.00 III Bieg Papieski i II Otwarte Mistrzostwa V LO w biegu na 5 km (Cytadela)

19.10.2013 godz. 19.00 Spektakl Teatru „Droga” im. Jana Pawła II – Pieśń o Bogu Ukrytym (Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – dolny Kościół)

 • Partnerzy:

        


Rzeszów

Rzeszow

Data

Wydarzenie

27 IX - 21 X 2013

STUDIO DNIA PAPIESKIEGO – audycja w diecezjalnej rozgłośni RADIO VIA (103,8 FM): poniedziałki (19.35) i piątki (12.40) 

6-22 X 2013

Ogólnopolska Kwesta Publiczna w Rzeszowie „Dzielmy się Miłością” (zgoda MSWiA) 

6 X 2013

AMBASADORZY DP 2013 w wybranych kościołach Rzeszowa

11-13 X 2013

Pielgrzymowanie z bł. Janem Pawłem II po Rzeszowie Rzeszowskim Szlakiem Świętych (8.00 – 18.00)

12 X 2013

ADORACJA PANA JEZUSA w kościele pw. Chrystusa Króla (8.00 – 18.30)
FLASH MOB w Millenium  Hall
 

13 X 2013

Kościelna KWESTA na stypendia papieskie we wszystkich kościołach

DZIEN PAPIESKI w RZESZOWIE

-   9.30 – Msza św. w kościele Św. Krzyża przy ul. 3 Maja
- 12.00 – Konkurs plastyczny na Rynku
- 15.00 – Flash Mob na Rynku
- 18.00 – Studio mobilne Radia VIA (na Rynku)
- 19.00 – Koncert Papieski na Rynku

13 X 2013

Nabożeństwo Fatimskie w Katedrze Rzeszowskiej (19.00)

15 X 2013

Papieski Wieczór Uwielbienia w kościele pw. Chrystusa Króla (18.00)

17 X 2013

Wieczór modlitewny w Farze Rzeszowskiej (17.30)

19 X 2013

Panel dyskusyjny pt. Jan Paweł II – Papież Dialogu w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym (9.00)

20 X 2013

SPOTKANIE w Kinie ZORZA - projekcja filmu pt.: Cristiada (10.45)
(zaproszeni wszyscy wolontariusze papiescy). O 9.30 Msza św. w kościele Św. Krzyża 

20 X 2013

Turystyczny Dzień Papieski: Desznica (od. 15.00)

22 X 2013

Wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II (w każdej parafii)

24 X 2013

Koncert Papieski w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (18.00)
Wystąpią Beata Bednarz z zespołem i Chór Strzyżowski 

26 X 2013

XI Konkurs polskiej i obcojęzycznej piosenki religijnej w hołdzie Bł. Ojcu   Świętemu Janowi Pawłowi II w Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (10.00) 

Filmiki promujące DP 2013 w Rzeszowie, a przygotowane przez wolontariuszy papieskich z KSM "Pod Dzidą" z parafii św. Michała Archanioła z Rzeszowa: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=592504697458700&set=vb.639430339423745&type=2&theater

http://www.youtube.com/watch?v=QB0NMp4DY3U&feature=em-upload_owner

Facebook: https://www.facebook.com/dzienpapieski2013 Siedlce

Obchody Dnia Papieskiego w Siedlcach
13 i 16 października 2013 r.


13 października 2013.
Niedziela

Godz. 16.00 Msza Św. w podzięce za pontyfikat Jana Pawła II, której przewodniczył będzie Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski - Kościół Katedralny

Godz. 17.15 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

Godz. 18.00 Koncert „Wieczór Poezji Karola Wojtyły i ulubionych utworów muzycznych Jana Pawła II” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach. Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach ul. Podlaska 14


16 października
Środa

godz. 10.00      
SŁOWO DAR i TAJEMNICA

Konkurs recytatorski poezji i prozy Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II
miejsce :  CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19.30 „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”
Projekcja filmu o udziale Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce w XXVIII Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro w obiektywie Macieja Grudy z fragmentami "Śpiewnika Papieskiego" do słów Karola Wojtyły w kompozycjach i aranżacjach Waldemara Koperkiewicza, a wykonaniu artystów Teatru Es, Chóru Miasta Siedlce i Orkiestry Teatru Es.

miejsce :  CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce


 

Siemianowice Śląskie

12. października 2013 r. – 12 października 2013r. o godzinie 18.00 w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich (ul. Orzeszkowej 12) - Koncert inauguracyjny „Wszyscy jesteśmy braćmi” – siemianowicki dialog            

Gwiazdy wieczoru: znani siemianowiccy artyści Beata Mańkowska oraz Sylwester Targosz – Szalonek. W programie także występ Orkiestry Dętej KWK „Sośnica” oraz fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II z pielgrzymek na Śląsk. Po koncercie poczęstunek dla Gości.

 


 

Warszawa - Klub Inteligencji Katolickiej

Spotkanie organizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

wtorek, 15 października, godz. 18.00, w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A W ramach XIII Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II – Papież Dialogu” zapraszamy na spotkanie: „Rozmowa jako miejsce spotkania – o dialogu w Piśmie Świętym i nauczaniu Jana Pawła II” w spotkaniu udział wezmą:

 • dr Anna Karoń-Ostrowska filozof, współzałożycielka i członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera, członek redakcji i Laboratorium WIĘZI
 • dr Sebastian Duda filozof, teolog, publicysta, wykładowca w Instytucie Badań Literackich PAN, członek redakcji i Laboratorium WIĘZI.


Warszawa - Targówek

Gimnazjum nr 145 im Jana Pawła II

Szkoła jest organizatorem Dzielnicowych Dni Papieskich, w ramach których angażuje uczniów wszystkich typów szkól i przedszkoli w dzielnicy Targówek do uczestnictwa w konkursach:

 • plastycznym (projekt graficzny loga na koszulkę promujący zgodę i porozumienie między ludźmi),
 • recytatorski (wiersze polskich poetów traktujące o pożytkach ze wspólnego działania),
 • literacki ("Moja najtrudniejsza rozmowa - opowiadanie o próbie pogodzenia różnych racji lub "Mistrz kompromisu i porozumienia - portret wybranego bohatera literackiego),
 • multimedialnym (prezentacja "Nie tylko w kościele - Jan Paweł II i inne religie)

Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego koncertu w budynku szkoły - część artystyczną koncertu przygotowują uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli - sami tworzą scenariusz związany z hasłem Dnia Papieskiego. Tegoroczny koncert odbędzie się 30 października o godz. 13.00 W dniu 13 października członkowie koła wolontariatu prowadzą zbiórkę na fundusz stypendialny "Budujemy Żywy Pomnik Jana Pawła II" Dla mieszkańców dzielnicy zorganizowany jest rajd rowerowy "Za papieżem na rowerze". Szkoła jest także współorganizatorem pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy, w dniach 9-10 października.


 

Wrocław

Skauci Europy we współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość organizują już trzecia edycję gry pt. "Jan Paweł II w mieście spotkań".

 

Zapraszamy wszystkich chętnych! Jak wygrać? - To bardzo proste. Wystarczy pobrać kartę do gry, zdobyć niezbędne informacje i prawidłowo wykonać kilka prostych zadań. Karty do gry oraz wszelkie informacje na temat gry będzie można uzyskać w godzinach  od 13:00 do 15:00 na skrzyżowaniu ulic Oławskiej i Świdnickiej we Wrocławiu. Zwrócone karty do gry będą od razu sprawdzane, a zwycięzcy będą otrzymywali nagrody. Im szybciej rozpoczniesz grę, tym masz większe szanse na wygraną. Czas potrzebny na wykonanie wszystkich zadań to 15-40 min. Po zakończeniu gry odbędzie się losowanie nagrody głównej - aparatu fotograficznego. Zwycięzca zostanie wylosowany spośród osób, które poprawnie wykonają wszystkie zadania. 

 

“Wrocław miasto spotkań” - oficjalne hasło promujące Wrocław zostało zaczerpnięte z homilii, którą Jan Paweł II wygłosił 1 czerwca 1997 roku podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, i m.in. dlatego osoba Papieża jest tak ważna dla wrocławian.

 


 

Zabrze

13. października 2013 r. – o godzinie 17.00 na dużej scenie w Teatrze Nowym w Zabrzu (ul. Plac Teatralny 1) - „Wybrzeża pełne ciszy” – program poetycko – muzyczny.

W programie poezja bł. Jana Pawła II w interpretacji aktorów Teatru Nowego w reżyserii Zbigniewa Stryja (aktor, zastępca dyrektora ds. artystycznych zabrzańskiego Teatru). WYKONAWCY: Dagmara Ziaja, Aleksandra Stryj, Jarosław Karpuk, Grzegorz Jurczyk, Paweł Jurczyk, Chór Laetitia Cantus pod dyr. Małgorzaty Mandat - Kłos, OBSŁUGA TECHNICZNA: Elżbieta Badowska, Rafał Pietruszka, Andrzej Tomczak, Paweł Janicki.

 


 

Zielona Góra

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy bł. Jana Pawła II dla młodzieży szkół gimnazjalnych w Zielonej Górze Konkursowi patronuje Biskup Ordynariusz dr Stefan Regmunt, oraz regionalne dodatki do Gościa Niedzielnego i Niedzieli - Aspekty.

 • Zostań Przyjacielem
 • SAD
 • LOLEK
 • Nostra Polonia
stypendysta.pl