NAGRODY TOTUS


Osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka, mają szansę zdobyć najważniejszą nagrodę Kościoła katolickiego w Polsce – Nagrodę TOTUS.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody TOTUS od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła.

Jednym z pomysłodawców Nagrody był biskup radomski Jan Chrapek. Po jego tragicznej śmierci w październiku 2001 r., podczas trzeciej edycji przyznawania Nagród, wręczono również „TOTUS-a Medialnego”, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Ma on upamiętniać postać biskupa Chrapka oraz jego rolę w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS to: „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” oraz „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”.

Totus

Laureaci poprzednich edycji wchodzą w skład Kapituły Nagrody TOTUS, która dokonuje wyboru spośród zgłoszonych kandydatur. Dzięki wieloletniemu wsparciu Mecenasów, każdy z laureatów otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych.

Nagrody wręczane są na Zamku Królewskim w Warszawie w wieczór poprzedzający Dzień Papieski. Galę transmitowaną przez Program 2. Telewizji Polskiej uświetniają występy znanych artystów.

Spośród zgłoszonych kandydatów laureatów wyłaniają specjalnie powołane Kapituły Nagrody TOTUS.

W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”:

 • Ks. Bp Jacek Jezierski – Przewodniczący Kapituły
 • Adam Tański
 • Ks. Andrzej Augustyński CM
 • S. Anna Bałchan
 • Ks. Robert Berdychowski CM
 • Zbigniew Chłap
 • Ks. Andrzej Dziedziul MIC
 • Władysław Gołąb
 • Maciej Grelowski
 • Ks. Stanisław Jurczuk
 • Ks. Wojciech Łazewski
 • Piotr Pawłowski
 • Jolanta Stokłosa
 • Jan Jakub Wygnański

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”:

 • Ks. Abp Henryk Hoser – Przewodniczący Kapituły
 • Adam Bujak
 • o. Andrzej Bujnowski OP
 • Waldemar Dąbrowski
 • Maja Komorowska
 • Przemysław Krajewski
 • Michał Lorenc
 • Stanisław Niemczyk
 • Ks. Wiesław A. Niewęgłowski
 • Krzysztof Penderecki
 • Zofia Posmysz-Piasecka
 • Jan Pospieszalski
 • prof. Andrzej Rottermund
 • Ks. Jerzy Szymik
 • Barbara Wachowicz
 • Wojciech Zaguła
 • Krzysztof Zanussi

W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”:

 • Ks. Bp Tadeusz Pieronek – Przewodniczący Kapituły
 • Ks. Kard. Kazimierz Nycz
 • Prof. Aniela Dylus
 • Dariusz Karłowicz
 • Bogusława Kłoda-Dębska
 • Halina Marciniak
 • Jacek Moskwa
 • Grzegorz Polak
 • Marcin Przeciszewski
 • Waldemar Rataj
 • Ks. Robert Skrzypczak
 • Leszek Sosnowski
 • Prof. Dr Hab. Władysław Stróżewski
 • Ks. Prof. Andrzej Szostek MIC

W kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”:

 • Ks. Prał. Jan Drob – Przewodniczący Kapituły
 • Prof. Janusz Adamowski
 • Bogusław Chrabota
 • Ewa Czaczkowska
 • Dariusz Dąbski
 • Andrzej Drzycimski
 • Ks. Marek Gancarczyk
 • Piotr Gaweł
 • Igor Janke
 • Jacek Karnowski
 • Ks. Józef Kloch
 • o. Andrzej Koprowski
 • Jacek Kurski
 • Paweł Lisicki
 • Ks. Wojciech Mikulski SJ
 • Zbigniew Nosowski
 • Prof. Jerzy Olędzki
 • Ks. Krzysztof Ołdakowski SJ
 • Marcin Przeciszewski
 • Ks. Pawel Rytel-Andrianik
 • Prof. Teresa Sasińska-Klas
 • Iwona Schymalla
 • Jarosław Sellin
 • Ks. Ireneusz Skubiś
 • Zygmunt Solorz-Żak
 • Barbara Stanisławczyk-Żyła
 • Ks. Rafał Sztejka SJ
 • Nina Terientiew
 • Jan Turnau
 • Ks. Mirosław Tykfer
 • Ks. Jan Wieczorek
 • Henryk Woźniakowski
 • Ks. Henryk Zieliński

Dzień Papieski News