Formularz zgłoszeniowy

 

konkursu im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła.

Imię *

Nazwisko *

Numer telefonu *

Adres e-mail *

Ulica lub miejscowość *

Nr domu/mieszkania *

Kod pocztowy *

Poczta/Miejscowość *

Nazwa uczelni*

Wydział/instytut*

Tytuł pracy magisterskiej *

Promotor: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

Recenzent: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

Data obrony pracy *

Ocena z obrony (3; 3.5; 4; 4.5; 5) *


O konkursie dowiedziałem się z: *

TVprasauczelniainternetinne (jakie)

* Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła.

Informacja

Imię *

Nazwisko *

Numer telefonu *

Adres e-mail *

Ulica lub miejscowość *

Nr domu/mieszkania *

Kod pocztowy *

Poczta/Miejscowość *

Nazwa uczelni*

Wydział/instytut*

Tytuł rozprawy doktorskiej *

Promotor: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

Recenzent 1: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

Recenzent 1 - uczelnia *

Recenzent 2: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

Recenzent 2 - uczelnia *

Data uchwały Rady Wydziału/Instytutu zatwierdzającej przyznanie stopnia naukowego doktora *


O konkursie dowiedziałem się z: *

TVprasauczelniainternetinne (jakie)

* Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła..

Informacja