Formularz zgłoszeniowy

 

Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Uwaga: Zgłoszenia przesłane po 31 marca 2019 roku nie będą akceptowane w II edycji Konkursu.

Imię *

Nazwisko *

Numer telefonu *

Adres e-mail *

Ulica lub miejscowość *

Nr domu/mieszkania *

Kod pocztowy *

Poczta/Miejscowość *

Nazwa uczelni*

Wydział/instytut*

Tytuł pracy magisterskiej *

Promotor: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

Recenzent: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

Data obrony pracy *

Ocena z obrony (3; 3.5; 4; 4.5; 5) *


O konkursie dowiedziałem się z: *

TVprasauczelniainternetinne (jakie)

* Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską - inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Informacja