SIEJMY DOBRO! PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU


Siejmy dobro! Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rozwój i edukację zdolnej, niezamożnej młodzieży z całej Polski. Wypełnij rozliczenie podatkowe i wpisz w odpowiednim miejscu zeznania PIT numer KRS 0000150776 naszej organizacji.

Dlaczego warto?

Otrzymane środki przeznaczymy na:

– wypłatę około 1000 stypendiów dla uczniów szkół średnich (400 zł miesięcznie) oraz około 1000 stypendiów studenckich (średnio 550 zł miesięcznie), 

– sfinansowanie obozów wakacyjnych organizowanych w trzech grupach wiekowych (uczniowe, maturzyści, studenci),

– zorganizowanie okresowych spotkań formacyjno-integracyjnych dla wspólnot uczniowskich i studenckich.

Przez 20 lat przeznaczyliśmy na stypendia łącznie ponad 200 milionów zł. Dzięki naszemu wsparciu studia ukończyło ponad 4000 absolwentów, a dziś programem stypendialnym wciąż objętych jest prawie 2000 uczniów i studentów z całej Polski.

Pomóż nam budować dalej! Wspólnie siejmy dobro w życiu młodych ludzi.