AKTUALNOŚCI


Fot. Hubert Szczypek
„Szlachetne grono miast papieskich kontynuuje dzieło Papieża Polaka” – powiedział łamiąc się opłatkiem kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski i Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczył w spotkaniu opłatkowym prezydentów, ...
W ostatnią niedzielę adwentu stypendyści z olsztyńskiej wspólnoty Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyli w Dniu Skupienia  w kościele przy parafii św. Franciszka z Asyżu. Tematem przewodnim spotkania były słowa „...
W tym roku olsztyńscy stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” stworzyli Szlachetną Paczkę z wraz ze studentami Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Paczka trafiła do Pani Krystyny i jej rodziny.
W niedzielę 12 grudnia wolontariusz przekazał rodzinie paczki przygotowane w ramach Szlachetnej Paczki przez stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ze wspólnoty poznańskiej. Wolontariusz Szlachetnej Paczki relacjonuje: „Podczas rozpakowywania paczek panowała ...
Fot. Monika Wójcik
W czwartą niedzielę Adwentu, 19 grudnia w Domu Rekolekcyjno-formacyjnym „Dobre Miejsce” na warszawskich Bielanach odbyło się spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim stypendyści, Zarząd i pracownicy Fundacji oraz kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski i Przewodniczący ...
Jak co roku stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspólnoty lubelskiej przyłączyli się do akcji Szlachetna Paczka. Jest to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangaż...
W pierwszą niedzielę adwentu stypendyści, którzy studiują w Łodzi spotkali się w budynku Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” na Dniu Skupienia. Myślą przewodnią były słowa – „Być człowiekiem nadziei ”. Spotkanie rozpoczęł...
„O nadziei wbrew nadziei” to hasło jakie przyświecało stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ze wspólnoty lubelskiej podczas adwentowego dnia skupienia. Odbył się on 18 grudnia 2021 roku. Formację tego dnia rozpoczęł...