Alleluja!

„Ty, żywe Słowo Ojca, wlej ufność i nadzieję w tych, którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji. Ty, Chlebie życia wiecznego nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwoś...

Dzień Życia Konsekrowanego 2024

Młodych nie można oszukać; przychodzą do was, bo chcą znaleźć to, czego nie widzą gdzie indziej – pisał w Vita consecrata do osób konsekrowanych św. Jan Paweł II. Słowa te uobecniają się ...