Główne


Fot. archiwum własne ks. J. Siutkowskiego i ks. P. Stachery
Fundacja wspiera swoich stypendystów na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest pomoc materialna, natomiast drugą stanowi formacja, oparta na spotkaniach rekolekcyjnych, obozach integracyjno-formacyjnych, funkcjonowaniu wspólnot akademickich czy też kontakcie z duszpasterzami. To  wł...