JAK MOŻESZ POMÓC?


Działalność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspomagać na wiele różnych sposobów. Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie modlitewne, którym obdarzają Fundację i  jej podopiecznych sympatyzujący z nami ludzie z całej Polski.

Co roku nasza organizacja przeznacza ponad 8 milionów złotych na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Nie bylibyśmy w stanie zebrać tej kwoty, gdyby nie otwartość serc naszych Darczyńców, którzy pomagają nam finansowo. Serdecznie dziękując za dotychczasowe wsparcie polecamy się Państwa pamięci i prosimy o dalsze wspomaganie budowy „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

Darczyńcy mogą wesprzeć naszą organizację:

  1. Wpłacając pieniądze na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” on-line;
  2. Wpłacając pieniądze na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w sposób tradycyjny lub drukując blankiet do przelewu, który będzie można zrealizować na poczcie lub w banku.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Numer konta: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
IBAN: PL 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582 Bank PEKAO S.A. XIII O/Warszawa
SWIFT CODE: PKOPPLPW

Zostań regularnym darczyńcą

Nasi podopieczni potrzebują stałego wsparcia! Każda regularnie wpłacana kwota, daje nam jeszcze większe możliwości działania i niesienia pomocy. Dzięki regularnym darczyńcom możemy skutecznie pomagać, a także działać nieprzerwanie – tym samym dajemy naszym stypendystom poczucie bezpieczeństwa, że nic się nie zmieni i będziemy towarzyszyć ich edukacyjnym zmaganiom przez długi czas. Regularne wpłaty dają nam możliwość lepszego zaplanowania naszych wydatków i działań.

Jak regularnie wspierać naszą organizację?

Można nam pomóc poprzez stałe, np. comiesięczne wpłaty. Wystarczy złożyć w swoim banku stałe zlecenie przelewu określonej kwoty na rachunek Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zadeklarowana przez Państwa kwota może być dowolnej wysokości.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została założona przez Konferencję Episkopatu Polski na podstawie przepisów ustawy o fundacjach. Posiada osobowość prawną, ale nie jest kościelną osobą prawną.