GDZIE JESTEŚMY?


Po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 2000 roku, u początków idei powstania Fundacji, komisja sponsoringowa pielgrzymki zadecydowała o przekazaniu 700 tys. złotych na stypendia dla ubogiej, zdolnej młodzieży. Do programu pilotażowego wybrano 5 diecezji z terenów popegeerowskich i wykazujących wysoki stopień bezrobocia. Były to: diecezja przemyska, koszalińsko – kołobrzeska, drohiczyńska, ełcka i radomska. Rok później kontynuowanie dzieła stanęło pod znakiem zapytania, gdyż sponsorzy programu wycofali się. Pojawiła się jednak idea zbiórek środków na fundusz stypendialny towarzyszących obchodom Dnia Papieskiego. Już pierwsza zbiórka „Dzielmy się miłością” przyniosła ok. 2 mln 300 tys. złotych, co wydatnie rozszerzyło realizowany przez Fundację program stypendialny. Z roku na rok liczba diecezji i stypendystów objętych programem zwiększała się, by w 2014 roku osiągnąć apogeum – Fundacja wspierała wtedy ponad 2,5 tys. młodych z całej Polski. Wszystko dzięki ofiarności Polaków, którym nie jest obojętny los uboższych. Aktualnie Fundacja obejmuje programem stypendialnym około 2000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i studentów z całej Polski. Poszerza ona także program o młodzież polskiego pochodzenia z Brazylii, Argentyny, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Uzbekistanu i Kazachstanu.
Wpisz nazwę swojego miasta
Sprawdź, jak blisko naszych stypendystów mieszkasz!
Autor mapy: Adrian Jeleń
Blisko 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych Świętemu Janowi Pawłowi II. Ta rzesza młodych ludzi zanurzonych w wierze i nauczaniu Papieża Polaka jest „tchnieniem Jego pontyfikatu”, jak określił ich arcybiskup Andrzej Dzięga w swojej homilii podczas obozu gimnazjalistów i licealistów w 2014 r. w Szczecinie. Tchnieniem, które ma szansę zmieniać świat, jak to przez całe swoje życie robił Jan Paweł II.