PARTNERZY


Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego jest forum wspólnego działania, wzajemnej pomocy i uzupełniania się. Daje możliwość monitorowania całości prac przygotowawczych do Dnia Papieskiego. Współpraca z samorządami daje możliwość wyjścia „poza mury kościoła”. To szansa zebrania wszystkich organizacji, działających na danym terenie i wykorzystania ich potencjału.

Obecnie w skład OKO wchodzą:

Akcja Katolicka

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Duszpasterstwa Akademickie

Fundacja Świętego Mikołaja

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Ruch "Światło-Życie"

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE

Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin"

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło

Miasta Papieskie to miejscowości, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Polski. Sprawują one patronat nad kolejnymi Dniami Papieskimi: dekorują urzędy, ulice i komunikację miejską, organizują okolicznościowe wydarzenia i wspierają kampanie społeczne.

Inicjatywa utworzenia ruchu Miast Papieskich powzięta została przez władze kilku miast, które czuły się szczególnie uhonorowane więzią z Ojcem Świętym: Krakowa, Wadowic, Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Pragnęły one podkreślić swoją więź z Papieżem oraz wdzięczność dla niego. Ich prezydenci sformułowali „Apel Miast”, zachęcając inne zainteresowane samorządy do przyłączenia się. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaproponowała zorganizowanie spotkania dla prezydentów i burmistrzów miejscowości, które miały zaszczyt gościć Jana Pawła II.

19 czerwca 2002 r. na zaproszenie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przybyli reprezentanci 43 z nich. Podpisany przez nich wówczas „Apel Miast” został dwa miesiące później ofiarowany Janowi Pawłowi II. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali w nim włączenie się w budowę „żywego pomnika” Papieża w postaci stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, a także przygotowywanie w swoich środowiskach obchodów Dni Papieskich.

Dziś liczba Miast Papieskich wzrosła do 55. Poniżej prezentujemy wszystkie z nich.

Operatorzy komórkowi włączają się w akcję charytatywną przekazując cały dochód z wysyłanych SMS-ów na fundusz stypendialny.

Dzień Papieski News