KOORDYNATORZY DIECEZJALNI


Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można znaleźć we wszystkich diecezjach w Polsce. W niemal każdej z nich za realizację programu stypendialnego odpowiada powołany w tym celu przez biskupa ksiądz koordynator. Koordynatorzy diecezjalni, znający lokalne potrzeby podopiecznych, razem z lokalnymi Komisjami Stypendialnymi poszukują i typują kandydatów do stypendium. Na tej podstawie Biuro Fundacji przyznaje stypendia. Księża koordynatorzy przygotowują i prowadzą także program formacyjny dla stypendystów ze swojej diecezji. Obejmuje on przede wszystkim gimnazjalistów i uczniów szkół średnich (studenci większą część roku spędzają w ośrodkach akademickich i uczestniczą w formacji w ramach tworzonych przez siebie fundacyjnych wspólnot).

Wybierz diecezję

dzielo.pl

Dzięki aktywności koordynatorów i osób bezpośrednio im pomagających, stypendyści jeżdżą na rekolekcje, dni skupienia, spotkania opłatkowe z biskupami i wyjazdy integracyjno – wypoczynkowe. Praca ta już na poziomie diecezji tworzy silne poczucie więzi między młodymi ludźmi i pozwala utrzymywać kontakt z Fundacją przez cały rok.

Dzięki spotkaniom w diecezji, stypendyści bardzo dobrze się znają, owocuje to tym, że potem z własnej inicjatywy spotykają się w miastach, w których chodzą do szkoły, odwiedzają się w domach, są w stałym kontakcie ze sobą. Buduje się w ten sposób wspólnota – rodzina fundacyjna.
ks. Stanisław Lubaszka – były koordynator diecezji bielsko-żywieckiej