Anna Sawina

Dzień Skupienia wspólnoty łódzkiej

3 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, stypendyści z łódzkiej wspólnoty Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyli w Dniu Skupienia w kościele przy parafii św. Kazimierza w Łodzi. Słowa: „Daj się poprowadzić Jezusowi” stanowiły ...
Wspólnota katowicka FDNT

Dzień Skupienia wspólnoty Katowickiej

3 grudnia, w domu prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP, odbył się Dzień Skupienia stypendystów-studentów wspólnoty katowickiej, który poprowadził ks. Łukasz Nycz. Tematem przewodnim spotkania był rachunek sumienia oraz rozmowa ukierunkowana na kształtowanie serc ...