Anna Sawina

Dzień Skupienia wspólnoty łódzkiej

3 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, stypendyści z łódzkiej wspólnoty Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyli w Dniu Skupienia w kościele przy parafii św. Kazimierza w Łodzi. Słowa: „Daj się poprowadzić Jezusowi” stanowiły ...
Wspólnota katowicka FDNT

Dzień Skupienia wspólnoty Katowickiej

3 grudnia, w domu prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP, odbył się Dzień Skupienia stypendystów-studentów wspólnoty katowickiej, który poprowadził ks. Łukasz Nycz. Tematem przewodnim spotkania był rachunek sumienia oraz rozmowa ukierunkowana na kształtowanie serc ...
J. Andrzejewski

Msza Święta pod przewodnictwem Prymasa Polski

15 października, w katedrze gnieźnieńskiej, z okazji XXIII Dnia Papieskiego odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. „Ewangelia życia ma moc ocalić życie” – mówił Prymas. Obchodom towarzyszyła zbiórka ...