Karolina Jaworska

Zjazd szefów i starostów w Myczkowcach

W dniach 27 – 30 sierpnia w Myczkowcach odbył się zjazd szefów i starostów wspólnot Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Miał on na celu podsumowanie funkcjonowania wspólnot oraz przedstawienie założeń i planów na nadchodzą...
Mateusz Grzesik

Rozpoczęcie obozu stypendystów-uczniów w Radomiu

14 lipca rozpoczął się obóz integracyjno-formacyjny stypendystów-uczniów w Radomiu. 700 uczniów i 100 wolontariuszy z całej Polski już od pierwszych dni biorą udział w zajęciach integracyjnych, formacyjnych oraz zwiedzaniu. Stypendyści zostali ...