Robert Szwed – dr hab., dyrektor Centrum Transferu Wiedzy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kierownik Katedry Kultury Medialnej KUL i Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL.

Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA), London School of Economics, (Anglia), Erasmus (Cardiff School of Journalism, Media&Cultural Studies). Autor i redaktor książek z zakresu opinii publicznej, tożsamości,  metodologii , komunikacji społecznej  oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i International Communication Association.

Prowadzi badania w zakresie polskiej opinii publicznej, także o dyskursie publicznym, relacjach między mediami i polityką oraz wiedzy politycznej Polaków.