Jerzy Olędzki – prof. dr hab., profesor zwyczajny w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizacja badawcza: nauki o mediach i nauki o polityce.

Wieloletni (od 1970 do 2016 r.)  wykładowca  Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1987-1990  dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW. W latach 1998-2000 pierwszy rektor Wyższej Szkoły Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego w Radomiu (obecnie Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu). Organizator Konkursu Akademickiego im. Biskupa Jana Chrapka przyznającego (w latach 2002-2015) indeksy na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Animator Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Opiekun ponad tysiąca obronionych prac magisterskich, promotor ponad trzydziestu rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Warszawskim. Przebywał wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych. W latach 1972/73 na studiach doktoranckich w Columbia University School of Journalism w Nowym Jorku przeprowadził badania ankietowe wśród studentów 24 amerykańskich uniwersytetów na temat stereotypów Polski i Polaków. W latach 1984-1986 etatowy profesor Ohio University w Athens (Ohio). Autor publikacji z zakresu socjologii komunikowania międzynarodowego, komunikacji społecznej, przepływu informacji i profesjonalizmu w dziennikarstwie i etyki w public relations. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Członek Rady Etyki Public Relations. Członek Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”.  Członek Rady Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.