Ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż –profesor nadzwyczajny, magister teologii, magister i doktor filozofii nauki, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współtwórca i 10-letni pierwszy dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tegoż Uniwersytetu, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej, dyrektor Akademickiego Centrum Medialnego, redaktor naczelny Studia Socialia Cracoviensia; autor ponad setki artykułów oraz kilkunastu książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Przewodniczący sekcji „Aksjologia komunikowania” PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.