Iwona Hofman – prof. dr hab.,  dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. dyscyplina naukowa: nauki o polityce, nauki o mediach, specjalność naukowa: prasoznawstwo, teoria komunikacji społecznej.

Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, sekretarz Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przewodnicząca Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Ponadto jest członkiem licznych organizacji, w tym: Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN, Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu zainteresowań naukowych wyróżnia ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teorię gatunków dziennikarskich, marketing polityczny. Autorka 27 monografii i prac zbiorowych oraz ponad 200 artykułów, recenzji i sprawozdań w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.