Janusz Włodzimierz Adamowski – prof.dr hab.,  dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim, uprzednio – dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (2008-2016) oraz dyrektor Instytutu Dziennikarstwa tego Wydziału (1999-2008). Medioznawca i politolog, członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk dwóch kadencji, Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN (dwóch ostatnich kadencji) a także kilkunastu Rad Programowych (m.in. Kolegium MISH UW, Uniwersytetu Otwartego UW oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji) i Redakcyjnych a także Kapituł nagród dziennikarskich, polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz instytucji ze sfery nauki. Opiekun naukowy i promotor ponad 300 prac magisterskich oraz 16  prac doktorskich z zakresu nauk o polityce i nauk o mediach,  recenzent w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Autor ponad 100 publikacji poświęconych mediom masowym. W latach 2003-2006 oraz 2011-2014 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA, w kwietniu 2014 ponownie powołany w jej skład przez KRRiT na kolejną kadencję i wybrany na funkcję przewodniczącego tej Rady (do 5 stycznia 2016 roku). Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także sejmowych i senackich Komisji Kultury i Środków Przekazu poprzednich kadencji.