Teresa Sasińska-Klas – prof. dr hab., kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Socjolog i politolog, dyscyplina naukowa: nauki o mediach. W 1998r. organizator i dyrektor (do 2002r.)  Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Od 2002r. przewodnicząca Rady IDMiKS UJ. W latach 2004-2010 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2009r. członek  Executive  Committee  International  Political Science Association. W latach 2012 – 2014 V-ce Prezydent w  International  Political  Science Association .

 Stypendysta w The Johns Hopkins University , School for Advanced International Studies ( 1982-1983), NATO Fellowship ( 1994-1996), Kościuszko Foundation ( 1996). Wykłady gościnne   w ośrodkach  uniwersyteckich w Kanadzie (1990), USA ( 1992, 1996, 1999, 2006), Austrii,( 1992, 1995, 1996) Niemczech (2002, 2004, 2006). Wielokrotny stypendysta Erasmusa w ramach wymiany kadry  naukowej pomiędzy UJ a europejskimi ośrodkami naukowymi. Redaktor naczelna „Polish Political Science Yearbook” ( od. 2007r.).

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej relacji: media i polityka, socjalizacji politycznej, opinii publicznej oraz świadomości społecznej. Autorka   10 monografii i prac zbiorowych, a także ponad  200  publikacji naukowych oraz referatów i wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych w ośrodkach akademickich wielu krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. I  Ameryki  Płd.