POZNAJ NAS


Beata Tkaczyk

Beata mówi o Fundacji, że dzięki niej odważyła się marzyć. Dzięki tej odwadze starczyło jej sił, by – po latach duchowej formacji w fundacyjnej wspólnocie – mimo wielu trudności wraz z przyjaciółmi doprowadzić do realizacji wymarzonego projektu. Tak powstał pierwszy punkt przedszkolny „LOLEK”, prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło w duchu nauczania Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Adam Kopacki

Adam Kopacki – student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Do Fundacji trafił w drugiej klasie gimnazjum. Pochodzi z małej miejscowości w województwie łódzkim, ale już w liceum przeprowadził się do Warszawy, aby to tu móc się uczyć i rozwijać swoje umiejętności. Jak sam mówi – w Fundacji dostał szansę rozwoju i pogłębienia swojej relacji z Panem Bogiem. Jednak najcenniejsze są dla niego przyjaźnie, które zawarł jako stypendysta. Udziela się wolontariacko oraz angażuje się w działania organizacji pozarządowych i kół naukowych.

Czytaj więcej...

Katarzyna Rudzka

Kasia – do Fundacji trafiła dzięki informacji od zaprzyjaźnionego księdza. Tutaj zrozumiała, że edukacja jest drogą do zmiany siebie i całego społeczeństwa. Jak sama mówi – bycie stypendystką to dla niej duża lekcja miłosierdzia i odpowiedzialności. Fundacja dała jej odwagę do poszukiwania innych, dzięki czemu dziś należy do wspólnoty ewangelizacyjnej oraz wspólnoty młodzieżowej przy jej parafii. Pasja do nauki, którą rozwija również dzięki wsparciu Fundacji – była bodźcem do założenia szkolnego klubu dyskusyjnego ekonomii behawioralnej, który również prowadzi. Najpiękniejsza w innych stypendystach jest dla niej pokora, którą są obdarzeni.

Czytaj więcej...