Dni skupienia stypendystów z diecezji legnickiej i świdnickiej

Od 24 do 26 maja odbywały się dni skupienia stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z diecezji legnickiej i świdnickiej. Po raz kolejny młodzież gościła w domu rekolekcyjnym ojców sercanów w Polanicy Zdroju, gdzie znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Organizatorem spotkania był koordynator diecezjalny Fundacji – ks. prałat Marek Korgul. Dniom skupienia, które przebiegły pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” przewodniczył ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu Fundacji.

Pierwszy raz były to wspólne dni skupienia: spotkali się stypendyści z diecezji świdnickiej i legnickiej. Dla podopiecznych Fundacji, którzy w ostatnim czasie przystąpili do programu stypendialnego było to pierwsze takie spotkanie. Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele wydziałów katechetycznych – ks. Jarosław Kowalczyk, ks. Damian Mroczkowski oraz sprawujące opiekę nad młodzieżą panie: Beata Dzierżyk i Maria Szcześniak.

Podczas weekendu stypendyści wysłuchali kilku konferencji. Prelegent sięgał to tekstów zawierających nauczanie św. Jana Pawła II poświęconych głównie cechom, jakie powinien posiadać chrześcijanin. Przytoczył też i komentował wypowiedzi Ojca Świętego w których Papież Polak mówił o tym, jakimi zasadami i wartościami w życiu powinien kierować się człowiek wierzący w Chrystusa, z jakimi trudnościami może się zetknąć, na jakie nieprzychylne reakcje innych może natrafić w swoim życiu i jak powinien w takich sytuacjach się zachować. Mówił także o stałej współpracy z Duchem Świętym dla rozwijania swoich talentów, życiowych marzeń i pasji.

Codziennie odbywała się Msza Święta oraz wspólna modlitwa Liturgią Godzin. Młodzi mieli również okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dni skupienia był dla nich nie tylko czasem modlitwy i refleksji. To także okazja do wspólnego spędzania czasu, lepszego poznania się. Stypendyści pracowali w grupach, zwiedzali okolicę, mówili o swoich zainteresowaniach oraz wspólnie muzykowali. Starsi z nich nauczyli młodszych kolegów tańców obozowych m.in. „Belgijki” oraz „Skrzypka”.

Diecezjalny koordynator przypomniał stypendystom, że jednym z najważniejszych działań Fundacji jest program stypendialny prowadzony od samego początku jej istnienia. Zachęcił do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, angażowania się w wolontariat oraz w życie swoich parafii. Dla tych, którzy w programie stypendialnym stawiają pierwsze kroki, diecezjalne dni skupienia to najlepsze przygotowanie do letniego obozu w Toruniu, gdzie już w lipcu br. spotkają się stypendyści z całego kraju.

Obecnie w diecezji świdnickiej mamy 44 stypendystów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych i liceów. Większą część stypendystów stanowią studenci.