Karolina Jaworska
W dniach 27 – 30 sierpnia w Myczkowcach odbył się zjazd szefów i starostów wspólnot Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Miał on na celu podsumowanie funkcjonowania wspólnot oraz przedstawienie założeń i planów na nadchodzą...