Dnia 10 lutego br. miało miejsce kolejne spotkanie formacyjne stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji tarnowskiej. Miało ono charakter dnia skupienia wprowadzającego w okres Wielkiego Postu.