Rok 2002

Już po raz drugi świętowano Dzień Papieski. Uroczystym obchodom towarzyszyły liczne wydarzenia liturgiczne, wystawy i koncerty oraz ogólnopolska zbiórka pieniędzy. Szczególnym celem akcji było podziękowanie Ojcu Świętemu za ostatnią pielgrzymkę do Ojczyzny oraz pomoc utalentowanej młodzieży z ubogich rodzin.
Dniowi Papieskiemu przyświecało hasło „Jan Paweł II – Świadek nadziei”.
Podobnie jak w roku 2001, miał on również wymiar charytatywny. Spośród wielu wydarzeń religijnych wymienić można katechezy dla młodzieży, homilie i Dni Kultury Chrześcijańskiej. Kluby Inteligencji Katolickiej (KIK) zorganizowały w kilkudziesięciu miejscach w Polsce konferencje naukowe poświęcone przesłaniu Dnia Papieskiego. W każdej polskiej diecezji wieczorem odbyły się także apele z Ojcem Świętym, które zgromadziły mieszkańców miast trzymających zapalone świece i modlących się w intencji papieża. Do obchodów włączyły się dodatkowo miasta, które przyznały honorowe obywatelstwa Janowi Pawłowi II.
W tym dniu wolontariusze w całej Polsce zbierali pieniądze dla utalentowanej młodzieży z najuboższych polskich rodzin. – W ten sposób odpowiadając na wezwanie dzielenia się miłością chcemy budować nie spiżowy, nie granitowy, ale żywy pomnik papieżowi – powiedział prezes Fundacji Piotr Gaweł. Do grona wolontariuszy, poza harcerzami z ZHP, ZHR i „Zawiszy”, dołączyli nowi partnerzy: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) oraz KIK. Modlitwie i kweście towarzyszyły imprezy artystyczne w całym kraju oraz koncert finałowy w Warszawie z udziałem gwiazd polskich i zagranicznych. Tym razem cały spektakl oparty był na symbolice chleba, jako znaku nadziei dla najbardziej potrzebujących.
W przeddzień Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie rozdane zostały już po raz trzeci nagrody TOTUS, za szczególne osiągnięcia w działalności charytatywnej, wychowawczej i w propagowaniu nauczania Ojca Świętego. Podczas uroczystości został także wręczony dodatkowy brązowy TOTUS im. bp. Jana Chrapka za szerzenie dobra w mediach.
W 2001 roku podczas zbiórki publicznej pierwszego w historii Dnia Papieskiego zebrano 2,7 mln zł. – Dzięki pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy udało się rozszerzyć nasze stypendia aż na 36 diecezji i poprzez pomoc najzdolniejszej młodzieży budować żywy pomnik papieżowi – mówi arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Organizatorem II Dnia Papieskiego była Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która swoją działalność opiera na programie stypendialnym dla szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej z najuboższych terenów wiejskich.
Pozdrowienie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji II Dnia Papieskiego
Serdecznie pozdrawiam Kościół w Polsce i wszystkich moich Rodaków. Dziękuję za życzliwość tym, którzy w bliskości kolejnej rocznicy mojego pontyfikatu włączają się w obchody tak zwanego Dnia Papieskiego. Wierzę, że różnorakie celebracje religijne i wydarzenia artystyczne, jakie odbywają się w tym dniu, przyczynią się do głębszego poznania Ewangelii, nauczania Kościoła i więzi, jakie w całej naszej historii łączą wartości religijne i kulturowe.

Cieszę się, że dzięki inicjatywie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w tym dniu pozyskiwane są środki na wspieranie uboższej młodzieży przez stypendia naukowe, które pomogą jej lepiej przygotować się do zadań, jakie ją czekają w dorosłym życiu. Rzeczywiście jest to „dzieło”, które należy wspierać, dla dobra całego narodu.

Gratuluję laureatom nagrody TOTUS. Wszystkich moich Rodaków polecam Bożej miłości i z wdzięcznością za wszelkie dobre poczynania z serca błogosławię.

Watykan, 13 października 2002 r.