Rok 2001

Nagrodę TOTUS 2001 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali dr. inż. Stanisław Jabłonka z Wrocławia i Krakowskie Centrum Młodzieży „U Siemachy”.

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Dwie równorzędne nagrody otrzymaliMaja Komorowska – wybitna aktorka, za całokształt osiągnięć twórczych, a także za niepospolitość i autentyzm jej sztuki aktorskiej – oraz Ks. Jan Twardowski, najbardziej znany kapłan-poeta, za całokształt osiągnięć twórczych, a szczególnie za wielką syntezę kultury i mistyki w czasach, gdy ta więź jest świadomie zrywana.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano Lwowskiemu Teatrowi Opery i Baletu – za przygotowanie premiery opery „Mojżesz”.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę TOTUS otrzymał Konkurs „Pro Publico Bono”.