Rok 2006

Nagrodę TOTUS 2006 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Nagrodę otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”. Wyróżnienie otrzymał ks. Władysław Duda.

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Laureatem głównej nagrody został tłumacz i eseista Marek Skwarnicki. Wyróżnienia otrzymali: Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” oraz wykładowca gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Maciej Świeszewski.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Totusa otrzymała Fundacja Świętego Mikołaja, zaś wyróżnienia otrzymali: Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego JAMNA.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę otrzymało polskie wydanie „L’Osservatore Romano”. Wyróżnienie otrzymał portal internetowy Wiara.pl.