Rok 2013

Nagrodę TOTUS 2013 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej TOTUS 2013 został przyznany Zofii Posmysz-Piaseckiej. Zofia Posmysz-Piaseckiej jest pisarką, scenarzystką, dziennikarką, znaną z książek o tematyce łagrowej.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Ks. Stanisław Tabiś, Maciej Tadeusz Iłowiecki.

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Za wszechstronną opiekę edukacyjno-wychowawczą, rehabilitacyjną, socjalną oraz religijną nad dziećmi ociemniałymi w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” uhonorowane zostało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. – Chcemy żeby niewidomi byli dowartościowani, żeby przyznana im była godność ludzka i o to walczymy od przeszło stu lat – mówili przedstawiciele Towarzystwa odbierając nagrodę.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białymstoku.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” statuetkę otrzymał ks. dr Robert Skrzypczak, teolog, psycholog o specjalności klinicznej, wykładowca akademicki. Laureat został doceniony za pracę intelektualną nad nauczaniem Jana Pawła II, w szczególności za przygotowanie publikacji „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór Wystąpień”. – Kiedyś próbowałem sobie wyobrazić jak przeżywali życie ludzie, którzy mieli szczęście być współczesnymi np. św. Franciszka z Asyżu. Myśmy mieli to szczęście, że mogliśmy większą część życia przeżyć, mając takiego świętego – giganta jak Jan Paweł II. Czuję się bardzo uhonorowany, zwłaszcza, że to wyróżnienie przyznali mi ludzie, którzy kochają Jana Pawła II – mówił odbierając nagrodę ks. Skrzypczak.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Janusz Poniewierski, o. Maciej Zięba OP, Fundacja Szlaki Papieskie.

  • TOTUS medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Otrzymała go w tym roku redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”. Nagrodę odebrała redaktor naczelna pisma Gabriela Szulik. Nagroda została przyznana za wieloletnie kształtowanie kolejnych pokoleń młodych czytelników w duchu Ewangelii. – Przyjmuję tę nagrodę w imieniu wszystkich, którzy przez niemal 90 lat tworzyli „Małego Gościa” – mówiła redaktor naczelna. Pismo jest tworzone przez trzyosobową redakcję. Dziennikarka podziękowała także wszystkim czytelnikom, którzy czasopismo uważają godnym polecenia swoim najmłodszym.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Katolickie radio diecezji warszawsko-praskiej, Redakcja Tygodika „Idziemy”, Fronda, Targi Wydawców Katolickich.

W tym roku przyznano również nagrodę TOTUS Specjalny. Otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.