Dziękujemy!

Dziękujemy ś.p. Halinie Derek za zapisanie naszej Fundacji 5000 zł. Pozwoli to na sfinansowanie dwóch rocznych stypendiów dla gimnazjalistów.

Pani Halina Derek była długoletnią pielęgniarką Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Swoje zwłoki podarowała na cele dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej prochy znajdują się w kolumbarium na cmentarzu Południowym w Warszawie. Poprzez swoje wielkie gesty przysłużyła się polskiej nauce i sprawiła, że ciepłe wspomnienie o niej przetrwa w nas jeszcze długo. Polecamy jej duszę w modlitwie, aby dobry Bóg dał jej wieczny odpoczynek.

stypendyści