Dzień Papieski w Wierzbicy

16 października 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy odbył się XIII Dzień Papieski. W tym roku przebiegał on w atmosferze przygotowań do zbliżającej się kanonizacji pod hasłem „Jan Paweł II – Papież dialogu”. Na ten dzień przypada również 35 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na tron Stolicy Piotrowej. Zebrani na sali gimnastycznej z ogromną uwagą obejrzeli retrospekcje z życia papieża w formie prezentacji multimedialnej uzupełnianej komentarzami uczniów, a przygotowanej przez księdza Dominika Frączka. Wiele epizodów z życia naszego wielkiego rodaka wywołało łzy wzruszenia. Kolejnym punktem programu akademii było podsumowanie Konkursu Głośnego Czytania tekstów Jana Pawła II, przeprowadzonego pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, Renaty Gorlickiej – Krajewskiej. Uczniowie przygotowali utwory poetyckie i przemówienia papieskie  z pielgrzymek do Polski. Spośród 18 uczestników z klas IV – VI komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, natomiast 8 uczniom przyznała wyróżnienia. Ksiądz dziekan Jan Chodelski i pani dyrektor Aneta Mazur wręczyli nagrodzonym albumy książkowe i pamiątkowe koszulki. Pozostali uczestnicy również otrzymali upominki.

Na zakończenie uroczystości ksiądz dziekan pobłogosławił zebranych relikwiami bł. Jana Pawła II. Na pamiątkę tego uroczystego wydarzenia każdy otrzymał obrazek z modlitwą i podobizną papieża. Uczniowie i nauczyciele obejrzeli również wystawę fotograficzną przedstawiającą biografię tego Wielkiego Człowieka .

Szczególne podziękowania składamy Fundacji  Dzieło Nowego Tysiąclecia za ufundowanie nagród.

Renata Gorlicka- Krajewska

Ks. Dominik Frączek