Edukacja ekologiczna

W związku z realizowanym przez naszą Fundację projektem „Zrównoważony rozwój na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych” na stronie uruchomiona została nowa zakładka: EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Znajdziecie w niej m.in. informacje o projekcie, porady ekologiczne, spis najważniejszych portali dotyczących zagadnień ekologicznych oraz sylwetki naszych „ekologicznych studentów”. Projekt prowadzony jest w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Edukacja Ekologiczna”.