Formularz zgłoszeniowy

 

konkursu im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła.

  Imię *

  Nazwisko *

  Numer telefonu *

  Adres e-mail *

  Ulica lub miejscowość *

  Nr domu/mieszkania *

  Kod pocztowy *

  Poczta/Miejscowość *

  Nazwa uczelni*

  Wydział/instytut*

  Tytuł pracy magisterskiej *

  Promotor: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

  Recenzent: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

  Data obrony pracy *

  Ocena z obrony (3; 3.5; 4; 4.5; 5) *

  O konkursie dowiedziałem się z: *

  TVprasauczelniainternetinne (jakie)

  * Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

  * Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła.

  Informacja

   Imię *

   Nazwisko *

   Numer telefonu *

   Adres e-mail *

   Ulica lub miejscowość *

   Nr domu/mieszkania *

   Kod pocztowy *

   Poczta/Miejscowość *

   Nazwa uczelni*

   Wydział/instytut*

   Tytuł rozprawy doktorskiej *

   Promotor: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

   Recenzent 1: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

   Recenzent 1 - uczelnia *

   Recenzent 2: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko *

   Recenzent 2 - uczelnia *

   Data uchwały Rady Wydziału/Instytutu zatwierdzającej przyznanie stopnia naukowego doktora *

   O konkursie dowiedziałem się z: *

   TVprasauczelniainternetinne (jakie)

   * Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

   * Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła..

   Informacja