Fundacja uhonorowana nagrodą Benemerenti 2016!

Nuncjatura Apostolska w Polsce, Dęblińska Szkoła Orląt oraz Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to tegoroczni laureaci nagród „Benemerenti” – wyróżnień przyznawanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Uroczysta gala odbyła się w auli Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Wręczeniu honorowych wyróżnień towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz występ Antoniny Krzysztoń wraz z zespołem.

Nuncjaturę Apostolską uhonorowano za „stałą troskę o sprawy Kościoła w Polsce, życzliwość oraz wsparcie działalności duszpasterskiej w Wojsku Polskim i służbach mundurowych, a w szczególności za odnowienie przed 25 laty Ordynariatu Polowego w Polsce”, natomiast wyróżnienie Szkoły Orląt w Dęblinie uzasadniono wiernością najwyższym wartościom „Bóg, Honor, Ojczyzna” wypisanym na wojskowych sztandarach oraz budowaniem patriotycznych postaw kolejnych pokoleń polskich lotników.

W tym zaszczytnym gronie znalazła się także Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Biskup Polowy WP w laudacji uzasadnił swój wybór następująco: zasługami Fundacji są „wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, podtrzymywanie kontaktu z Polakami przebywającymi poza granicami kraju, troska o kształtowanie sumień polskiej młodzieży oraz zaufanie kolejnym pokoleniom młodych ludzi i wspieranie cywilizacji miłości”.

Ksiądz Jan Drob, Przewodniczący Zarządu Fundacji podkreślił, iż to zaszczytne wyróżnienie stanowi dla niej i jej podopiecznych także zobowiązanie na przyszłość. Dedykował też tę nagrodę Darczyńcom jako budowniczym „żywego pomnika”, bez których nie miałby on szansy przetrwania.

Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti otwiera obchody 25-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce, przywróconego przez św. Jana Pawła II 21 stycznia 1991 roku.

Dyplom „Benemerenti” Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego został ustanowiony dekretem biskupa polowego gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 roku. Nagroda przyznawana jest „dobrze zasłużonym”, czyli osobom i instytucjom, które w swej działalności hołdują najwyższym wartościom – prawdzie i sprawiedliwości. Podczas koncertu wręczono także medale „Milito pro Christo” osobom zasłużonym dla duszpasterstwa wojskowego. Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano w ubiegłych latach m.in. Fundację Anny Dymnej, kardynała Stanisława Dziwisza, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Polskie Radio S.A. oraz Stowarzyszenie „Wiosna”.

Anna Bubel