II Sympozjum „Rodzina się liczy”

To właśnie 23 marca odbyło się  już drugie  spotkanie z cyklu „Rodzina się liczy”. Całe wydarzenie miało miejsce przy ulicy Dewajtis  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Organizatorem było ”Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło” oraz Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dość dużym problemem jest wizerunek rodziny jaki przedstawiają nam współczesne media.

Podczas sympozjum swoją obecnością zaszczycili nas miedzy innymi aktorka i prezenterka telewizyjna – Małgorzata Kożuchowska, dziennikarz i filozof – Tomasz Terlikowski, a także ks. prof. Mieczysław Ozorowski – dziekan wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, który podkreślił, że rodzina jest największą wartością nie tylko dla Kościoła, ale dla całej ludzkości.

Dowiedzieliśmy się nie tylko, czym jest rodzina, ale poznaliśmy także historię osób, które posiadają wielodzietne rodziny ale także takie, które mają tylko jedną pociechę. Mogliśmy skonsternować obrazy rodziny przedstawiane w mediach.

Nasi goście zwrócili uwagę na ogromną wartość rodziny. Zostały poruszone tematy dotyczące tego, jaką rolę pełni kobieta, a jaką mężczyzna w rodzinie. Dr hab. Monika Przybysz, wykładowca UKSW, przedstawiła statystyki, a także ogromną liczbę danych, ujawniających podział obowiązków domowych oraz roli członków rodziny.

Ks. Kloch – Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski, swe wystąpienie poświecił ostatniej Konwencji dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zauważył, że media stworzyły dość dziwny obraz. Podzieliły społeczeństwo  na tych, którzy są przeciwko przemocy oraz tych, którzy są przeciwko konwencji, a więc tak jakby są zwolennikami przemocy.

 Pani prof. UW dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak z Instytutu Polityki Społecznej WDiNP, mówiła o  roli rodziny w społeczeństwie oraz potrzebie jej zrównoważonego rozwoju.

Dzięki pani mgr Agnieszce Całek – specjalistce w zakresie nowych mediów mieliśmy okazję zauważyć jak w środkach masowego przekazu pokazywana jest rodzina i jakie są jej wzorce w reklamach, filmach oraz serialach czy  na plakatach.

Poprzez opinie i pokazy  zaproszonych ekspertów znaleźliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące modelu współczesnej rodziny – jak rodzina prezentowana jest w mediach? Jakie przykłady rodzinnych zachowań są pokazywane w reklamach czy na billboardach.

Pierwsze sympozjum z cyklu ” Rodzina się liczy” miało miejsce w 2013 roku. Dzięki niemu powstały odpowiednie projekty  oraz publikacja „Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin”.

                                                                      Paulina Duma