IV tura rekolekcji adwentowych „Osiem stopni do szczęścia”

„Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 11-12a).

W dniach 18.12-20.12.2020r. w rekolekcjach adwentowych „Osiem stopni do szczęścia” brały udział następujące wspólnoty akademickie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: lubelska, rzeszowska i kielecka.

Filarem programu rekolekcji były konferencje oraz indywidualne medytacje, którym to przyświecała treść ośmiu błogosławieństw. Nie zabrakło również czasu na pracę w grupach, gdzie każdy mógł zabrać głos dzieląc się własnymi przemyśleniami. Nieodzownym elementem każdego spotkania była modlitwa prowadzona przez wcześniej wyznaczoną wspólnotę.

Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji była sesja „Q&A”, podczas której padło wiele ważnych pytań zadawanych przez stypendystów w ciągu całego trwania rekolekcji. Dotyczyły one kwestii związanych z wątpliwościami wokół obecnej sytuacji w Polsce i na świecie oraz trudności w interpretacji pewnych fragmentów Pisma Świętego. Na każde padła wyczerpująca odpowiedź rozwiewająca wszelkie wątpliwości.

Wirtualnym rekolekcjom przewodniczył ks. Łukasz Nycz – Wicedyrektor Biura Fundacji ds. formacji stypendystów. Dodatkowo współprowadziły je s. Angelika Mrówka oraz s. Barbara Koreń, czyli siostry zakonne angażujące się w życie Fundacji.