Liderzy grup wspólnoty warszawskiej już po szkoleniu.

 

szkolenieJak efektywnie zarządzać  grupą kilkunastu osób? Jak zarażać innych entuzjazmem i motywować do działania? Odpowiedzi na te i inne pytania znają już liderzy grup wspólnoty warszawskiej. Wszystko za sprawą szkolenia z zakresu zarządzania z Konradem Milewskim, autorem książki „Niebo na Ziemi”

Pan Konrad Milewski jest dyrektorem struktury IT w międzynarodowej korporacji farmaceutyczno-chemicznej, odpowiada za region wschodniej Europy oraz Bliski Wschód. Swoje doświadczenie zdobywał w USA. Jest trenerem motywacyjnym, agentem rozwoju osobistego i autorem inicjatywy „Niebo na Ziemi”. Ponadto, pan Konrad kieruje się w swym życiu jasno określonym systemem wartości.

Spotkanie miało miejsce 17 listopada w biurze Fundacji. Samo pojawienie się pana Konrada było dość zabawne. Gość przedstawił się z osobna wszystkim uczestnikom szkolenia, starał się zapamiętać imiona nowopoznanych osób, z każdym zamienił kilka słów. Pan Konrad jest przekonany, że sprawny zespół to taki, w którym wszyscy członkowie dobrze się znają. Dlatego też nasze pierwsze zadanie polegało na zapamiętaniu i powtórzeniu tego, o czym marzą inni liderzy. Następnie poruszyliśmy kwestię wiary w wyznaczane sobie cele, bo bez niej nie da się osiągnąć prawdziwych sukcesów. Rozmawialiśmy również o sposobach motywacji i różnych typach osobowości. Okazuje się, że niekoniecznie jesteśmy lepsi i gorsi lecz po prostu inni. Co więcej, właśnie dzięki temu w grupie znaczymy więcej niż osobno.

Szkolenie przybrało formę dyskusji, a nie wykładu. Wzajemna wymiana poglądów i cenne uwagi doświadczonego menagera na pewno dały więcej niż studiowanie utartych teorii z tego zakresu.

Daniel Kociołek, FDNT