Liturgiczne wspomnienie naszego Patrona!

22 października obchodzimy liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II. Ten dzień jest jednocześnie rocznicą inauguracji jego pontyfikatu, która miała miejsce 22 października 1978 roku.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16. Wielką sensację wzbudził fakt, że na papieża został wybrany kardynał z kraju pod władzą komunistyczną. Jan Paweł II wzbudził szybko w całym świecie, dużą sympatię, ale też wrogość, czego wyrazem był zamach, przeprowadzony 13 V 1981 r. na placu św. Piotra w Rzymie przez Turka Ali Agcę. W działaniach Jana Pawła II można dostrzec kilka podstawowych kierunków. Papież dążył do chrześcijańskiej odnowy członków Kościoła Katolickiego m.in. poprzez wdrażanie i rozwijanie wskazówek II Soboru Watykańskiego, ale też poprzez własne inicjatywny np. Światowe Dni Młodzieży. Jan Paweł II zwracał  się także do innych wyznań i religii, uczestnicząc w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym.

Jesteśmy dumni, że patronuje nam tak wybitna postać Kościoła katolickiego i wierzymy, że jest on naszym orędownikiem w niebie.

Święty patron Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jeszcze za życia powtarzał, że stypendyści stanowią pomnik najbliższy jego sercu. Wciąż można wspierać to „dzieło”. Wystarczy wysłać SMS o treści „POMOC” pod numer 74 265, zadzwoń pod numer 704 407 401 lub dokonaj bezpośredniej wpłaty na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Wszystkie darowizny zasilą fundusz stypendialny Fundacji.

Za wszystkie ofiary Bóg zapłać!