Msza św. radiowa w Warszawie

Centralne obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”, rozpoczęła Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Transmitowanej przez Program Pierwszy Polskiego Radia Eucharystii przewodniczył bp. Romuald Kamiński.

Mszę św. koncelebrowali bp. Marek Mendyk – biskup pomocniczy diecezji legnickiej, członek Rady Fundacji oraz ks. Dariusz Kowalczyk – prezes Zarządu. Chórem i orkiestrą złożoną m.in. ze stypendystów dyrygowała Agnieszka Kowalik – absolwentka Fundacji.

– Całym sercem ogarniam Wspólnotę modlących się za pośrednictwem przekazu radiowego. Szczególne słowa pozdrowień kieruję do inicjatorów i opiekujących się dzisiaj Fundacją, do stypendystów, a szczególnie do Darczyńców- ludzi otwartego i kochającego serca – powiedział biskup warszawsko-praski na wstępie swojego kazania.

Nawiązując do tekstu czytań mszalnych homileta zwrócił uwagę, na kwestię wdzięczności. – Jednym z uzdrowionych jest Samarytanin. Uświadomiwszy sobie, że otrzymał wielki skarb, jakim jest przywrócone zdrowie, zawrócił z drogi, aby podziękować Jezusowi. Z wielkim wzruszeniem upadł przed Jezusem i chwalił Boga za wielkie dobrodziejstwa.” Następnie celebrans odniósł się wstępnie do hasła XIX Dnia Papieskiego „Usłyszeliśmy wtedy swoisty komentarz z ust Jezusa o wdzięczności i niewdzięczności ludzkiej zakończony … „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. „Wstań, idź…”, „Wstańcie chodźmy…”- słowa, z którymi dzisiaj tak często przychodzi nam obcować.

Następnie biskup nawiązał do pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – Dzień Papieski wpisuje się
w 40 rocznicę I pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Minęło już sporo lat od tamtych pamiętnych lat, wzrasta już kolejne pokolenie, a my mamy nadal możliwość obfitego czerpania z mądrości, przykładu, doświadczenia i świętości tej osoby. Tak to jest ze świętymi.

W oparciu o słowa papieża o budowaniu pomników ze spiżu stwierdził –Istnieje niezwykły pomnik, budowany szlachetnie w sercach młodych ludzi, którzy dzięki znanej nam fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” poprzez wsparcie dobrych i wrażliwych ludzi mogą łatwiej odnaleźć swoją drogę życiową i owocniej realizować swoje powołanie. Bardzo wielu stypendystów mówi, że „Fundacja to dla nich przede wszystkim szkoła wartości wypływających z nauczania Papieża Polaka.

Omawiając hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy” powiedział -Słysząc takie słowa od razu pojawia się przed oczyma naszymi obraz sytuacji uprzedniej. Wezwanie do powstania oznacza, że do tej pory tkwiliśmy w jakiejś niemocy, upadku fizycznym czy duchowym, może byliśmy zrezygnowani, chorzy, załamani itp. – Ktoś do nas w odpowiedniej chwili wyrzekł to niezwykle mobilizujące słowo WSTAŃ! Nie jest twoim celem pozostawać w sytuacji człowieka przegranego – podkreślił homileta.

Bp. Romuald Kamiński nawiązał także do słów kard. Stefana Wyszyńskiego. – Nie możemy dzisiaj pominąć innej znanej nam osoby, która jest tak bardzo w swojej historii, a szczególnie historii Kościoła w naszej Ojczyźnie bliska świętemu Janowi Pawłowi II. To Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Wpisuje się on bardzo owocnie w drogę św. Jana Pawła II. Jest jego jakby przewodnikiem i starszym bratem w sprawach odnoszących się do Kościoła w naszej Ojczyźnie.”

Na zakończenie homilii celebrans zachęcał do wspierania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” -Podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania Papieża Polaka.

GALERIA