Nagrody TOTUS TUUS 2019

Osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka, mają szansę zdobyć najważniejszą nagrodę Kościoła katolickiego w Polsce – Nagrodę TOTUS TUUS. 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody TOTUS TUUS od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS TUUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła. Jednym z pomysłodawców Nagrody był biskup radomski Jan Chrapek.

Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 października o godz. 15:30 na Zamku Królewskim w Warszawie. Transmisja w TVP2 o godz. 16:00.
Do nagród TOTUS TUUS 2019 nominowani zostali:

w kategoria „Promocja godności człowieka”:

  • Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie – działa od 1991. Zajmuje się niesieniem pomocy duchowej i poprawą warunków życia osób chorych psychicznie i wsparciem ich najbliższych
  • Pani Elżbieta Orzechowska – doktor historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieloletnia nauczycielka historii. Autorka artykułów naukowych m.in. o powstaniu styczniowym. Autorka książek „Radomscy Bernardyni w dobie Powstania Styczniowego” i „Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy”
  • Pani Marika Pik – liderka wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Pójdź za mną” przy kościele Wszystkich Świętych w Warszawie, katechetka

w kategoria „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”:

  • Pan Piotr Pałka – absolwent akademii muzycznej w Krakowie. W 1999 roku był dyrygentem Chóru Papieskiego. Śpiewak w chórze Polskiego Radia. Założyciel i dyrygent wykonującego m.in. muzykę sakralną, chóru Voce Angeli. Autor hymnu Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI w 2006 roku.

w kategoria „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka”:

  • Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia – działa od 1989 roku na mocy porozumienia Episkopatu z Polskim Radiem. Oprócz realizacji wynikających z porozumienia programów zajmuje się obsługa ważnych wydarzeń religijnych.
  • Program Redakcji Katolickiej TVP „Między ziemią a niebem” – nadawany od 2004 roku cotygodniowy magazyn informacyjno-publicystyczny Redakcji Programów Katolickich TVP

w kategoria „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”:

  • Inicjatywa krakowskiego środowiska akademickiego pod nazwą: „Dni Jana Pawła II” – od kilkunastu rektorzy krakowskich uczelni wspólnie przybliżają dziedzictwo naukowe Jana Pawła II
  • Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio – działa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promuje ideę jedności nauki i wiary. Zrzesza naukowców, artystów działaczy społecznych kierujących się chrześcijańskimi zasadami
  • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” – istnieje od 1999 roku. Wydaje przeznaczone dla dzieci miesięczniki, filmy i płyty CD o tematyce wiary

Przyznano także Specjalną Nagrodę TOTUS TUUS za rok 2019