Nasz Profesor Świętym – Spotkanie z s. prof. Zofią Zdybicką

Nasz Profesor Świętym – Spotkanie z s. prof. Zofią Zdybicką

Jako lubelska wspólnota Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 13 listopada w jednej z sal Katolickiego Uniwersytetu mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z cyklu „Nasz Profesor Świętym” mającym na celu wspomnienie Karola Wojtyły, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gościem opowiadającym o doświadczeniach wyniesionych z wykładów z przyszłym Papieżem była s. prof. Zofia Zdybicka. Spotkanie prowadziła red. Aneta Wójciszyn-Wasil. W międzyczasie mogliśmy zobaczyć niepublikowane dotąd zdjęcia Papieża z czasów profesorskich.

Siostra będąca jednocześnie byłą uczennicą Karola Wojtyły okazała się być bardzo otwartą, sympatyczną i ciepłą osobą. Papieża uważa za osobę o szerokim zakresie wiedzy, która zawsze intrygowała studentów. Z nieschodzącym z twarzy uśmiechem wspominała pierwsze spotkanie z profesorem Wojtyłą. Zaznaczała, że zarówno podczas wykładów jak i kilka godzin po nich sala była wypełniona po brzegi studentami. Siostra była zafascynowana tym, jak przyszły Papież potrafi mówić o miłości i o człowieczeństwie, na którym skupiał swoje rozważania. Jego wykłady były pięknym świadectwem miłości do każdego człowieka. Siostra określiła swojego profesora, jako „myśliciela i mistyka”. Opowiadała o tym, że Wojtyła przeznaczał wiele godzin na modlitwę. Ze śmiechem w głosie dodała, że sama „trochę z ciekawości, trochę z pobożności” przychodziła do kościoła akademickiego, aby zobaczyć modlącego się profesora, który był dla niej wzorem w kontakcie z Bogiem.

Myślę, że wszyscy na sali, zarówno my, przedstawiciele Żywego Pomnika Jana Pawła II, jak i pozostali słuchacze doświadczyliśmy niezwykłej lekcji o tym, jaki był profesor Wojtyła zanim przybrał imię Jana Pawła II. Siostra, ukazując nam wpływ Papieża na jej życie dała nam do zrozumienia, że i my powinniśmy zachowywać w sercu jego nauczanie i zastanowić się kim jest, a kim powinien dla nas być Jan Paweł II. Spotkanie wzbogaciło nas duchowo i było niecodzienną okazją do spotkania osoby znającej osobiście Karola Wojtyłę.

Karolina Wnuk
(Wspólnota Lubelska)