Nominowani do nagrody TOTUS 2011

Kategoria „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”

1. Jacek Moskwa

Dziennikarz prasowy i telewizyjny. Watykanista. Przez 15 lat (od 1990 r. do 2005 r.) był akredytowanym korespondentem z Rzymu i Stolicy Apostolskiej. W ostatnich latach znany bardziej jako pisarz i publicysta. Jest autorem książek biograficznych o Janie Pawle II. Jego tytuły zostały przetłumaczone m.in. na język czeski, włoski i słowacki. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Rady Pisarzy Trzech Mórz.

Nominowany za aktywność publicystyczną i pisarską, poświęconą popularyzacji życia i dzieła Jana Pawła II, a w szczególności czterotomową biografię „Droga Karola Wojtyły”.

2. Janusz Poniewierski

Publicysta katolicki. Współpracował m.in. z Radiem Wolna Europa, Radiem Kraków, Sekcją Polską BBC, Katolicką Agencją Informacyjną. Kierował działem religijnym w „Tygodniku Powszechnym”, był również wieloletnim redaktorem miesięcznika „Znak”. Autor kilku książek, redaktor kilkudziesięciu. Opracował również hasła do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN oraz wielotomowej encyklopedii Religia.

W 2010 roku otrzymał Nagrodę TOTUS za edycję „Dzieł zebranych” Jana Pawła II.

Nominowany za ważne książki o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, oraz umiejętne łączenie głębi przesłania z lekkością stylu.

3. Wydawnictwo „Biały Kruk”

Założone w 1996 roku przez Leszka Sosnowskiego wydawnictwo książkowe. Opublikowało ponad 90 albumów i książek dotyczących nauczania i osoby Jana Pawła II. Specjalizuję się szczególnie w tematyce katolickiej, kulturalnej, patriotycznej i historycznej. Zajmuję się również produkcją filmów oraz organizacją wystaw plenerowych. W 2011 r. nagrodzone tytułem Wydawcą Dekady 2001-2010.

Nominowane za dokonania edytorskie Wydawnictwa, szczególnie udostępnianie wartościowych i na wysokim poziomie edytorskim pozycji albumowych, związanych z osobą i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

4. Marek Zając

Dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką religijną i społeczną. Były kierownik działu religijnego w „Tygodniku Powszechnym”. Znany z prowadzenia programów „Między ziemią a niebem” oraz „Kawa czy herbata?” w TVP. Pracuje również na antenie Radia Plus realizując autorski program „Kościół według Marka”. Laureat nagrody Ślad im. Bpa Jana Chrapka. Członek Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Nominowany za dorobek dziennikarski i publicystyczny poświęcony pontyfikatowi Jana Pawła II.

5. Dwumiesięcznik „Społeczeństwo”

Polska wersja międzynarodowego „La Società” ukazująca się od 1995 r. Zajmuje się propagowaniem myśli społecznej Kościoła w kontekście spraw europejskich i światowych. Jego tematyka oscyluje wokół zagadnień takich jak: rodzina, praca, globalizacja, integracja europejska, mass media – oraz wielu innych.

Nominowany za ukazywanie zasad i wartości chrześcijańskich oraz ich znaczenia dla życia społecznego, inspirowane treściami encykliki Centesimus annus.

 Kategoria „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”

 

1. o. Ryszard Sierański

Duszpasterz ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Założyciel Wspólnoty Dobrego Pasterza, która zajmuję się posługą wśród młodych zagubionych osób, uzależnionych, chorych lub ubogich. Wspólnota zajmuję się również ewangelizacją i profilaktyką. O. Ryszard Sierański jest także współorganizatorem „Festiwalu Życia” w Kodniu, podczas którego co roku spotyka się kilkuset młodych ludzi z Polski, Ukrainy i Białorusi by wzajemnie umacniać się w wierze.

Nominowany za długoletnie zaangażowanie w pracę ewangelizacyjną wśród najbardziej potrzebującej młodzieży oraz stworzenie Wspólnoty Dobrego Pasterza, służącej duchowym potrzebom opuszczonych przez wspólnotę życia i służby.

2. ks. Andrzej Augustyński

Zakonnik ze zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paolo i działacz społeczny. Twórca i przewodniczący Stowarzyszenia SIEMACHA, które zajmuję się tematyką sportu, wychowania i terapii. Współtwórca ośrodka wypoczynkowego dla dzieci w Odporyszowie. Członek Zgromadzenia Misji oraz międzynarodowej organizacji ASHOKA, skupiającej przedsiębiorców społecznych. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS. Odznaczony w 2009 r. przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nominowany za rozmach, owocność i konsekwencję działań prowadzonych przez niego dzieł.

3. Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum historyczne dokumentujące Powstanie Warszawskie. Jest samorządową instytucją kultury założoną w 1983 r., a otwartą w 2004 r. w przeddzień 60. rocznicy wybuchu Powstania. Muzeum prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną dorobku Polskiego Państwa Podziemnego. Ekspozycja zajmująca ponad 3 tys. m2 wykorzystuje najnowsze techniki audiowizualne pozwalające na interaktywne zwiedzanie.

Nominowane za pracę edukacyjno-wychowawczą, realizowaną przez Muzeum, a zwłaszcza skuteczne ukazywanie ludziom młodym współczesnego oblicza patriotyzmu.

 Kategoria „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”

 

1. Prof. Stefan Sawicki

Teoretyk i historyk literatury. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, by potem przenieść się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam również kilka lat później habilitował się. Od 1972 r. jest profesorem zwyczajnym. Był kierownikiem Zakładu Badań nad Literaturą Religijną Katedry Historii Literatury Polskiej oraz Katedry Teorii Literatury. Warto wymienić choć kilka stanowisk, z tych które obejmował, są to m.in.: prorektor, a później Sekretarz Generalny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Komitetu Redakcyjnego „Encyklopedii Katolickiej”, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, członek Rady Naukowej Episkopatu Polski.

Nominowany za wieloletnią, skuteczną i wielokształtną naukową służbę poezji Cypriana Kamila Norwida – jednemu z największych skarbów polskiej kultury.

2. Michał Lorenc

Kompozytor muzyki filmowej. Zadebiutował w 1982 r. pisząc muzykę do „Przyjaciół” Andrzeja Kostenki. Wielokrotnie uhonorowany licznymi nagrodami i nominacjami. Jest trzykrotnym laureatem nagrody Złotych Lwów Gdyńskiego Festiwalu Filmów Fabularnych. Zdobył również m.in. Czeskiego Lwa, Srebrną Statuetkę Leliwity, Złotą Kaczkę oraz Poznańskiego Koziołka. W 1996 r. był nominowany do Oscara za muzykę do filmu „Krew i wino”. Spośród obrazów do których stworzył muzykę warto wymienić: „Złoto dezerterów”, „300 mil do nieba”, „Psy”, „Nic”, „Symetria”, „Osaczony” , „Zabić Sekala”, „Śluby panieńskie”.

Nominowany za tworzenie wybitnej muzyki filmowej, a także w szczególny sposób za dzieło „Missa Magna Beatificationis” stworzone w hołdzie Ojcu Świętemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

3. Wojciech Wencel

Poeta, eseista, krytyk literacki i felietonista. Autor wielu książek poetyckich, wierszy wydawanych w językach czeskim, niemieckim katalońskim oraz szwedzkim. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym nominację do Nagrody Literackiej Nike w 1997 r. Felietonista tygodników „Nowe Państwo”, „Ozon”, „Wprost”, „Gość Niedzielny”, „Gazeta Polska”.

Nominowany za twórczość poetycką, łączącą w oryginalny sposób chrześcijański uniwersalizm i głębię rozumienia tajemnicy życia z opiewaniem małej ojczyzny, a także twórczą publicystykę.

 Kategoria „TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”

 

1. Redakcja tygodnika „Idziemy”

Powstały we wrześniu 2005 r. tygodnik, jest tworzony „przez ludzi, którym bliski jest świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II”. Sam tytuł pisma nawiązuje do papieskiej książki: „Wstańcie, chodźmy”. Na łamach „Idziemy” poruszane są tematy dotyczące zarówno spraw wiary, jak i polityki, kultury i życia społecznego.

Nominowana za stworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, ukazującego integralną wizję człowieka i świata i docierającego

z chrześcijańskim przesłaniem do ludzi różnych światopoglądów.

2. Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”

Miesięcznik dla dzieci i młodzieży o tematyce religijnej wydawany przez Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” w Katowicach. Powstał w 1927 r. i początkowo ukazywał się jako dodatek do „Gościa Niedzielnego”. Przekształcony później w odrębny tytuł, porusza nie tylko kwestie wiary i religii, ale również inne tematy, które mogą interesować młodego człowieka.

Nominowana za wieloletnie kształtowanie kolejnych pokoleń młodych czytelników w duchu Ewangelii, a także nowoczesną formułę pisma, trafiającą do dzieci i młodzieży.

3. Katolickie Radio „Podlasie”

Lokalna stacja radiowa, obejmująca zasięgiem wschodnią część Polski. Pomimo katolickiego charakteru, dużo uwagi poświęca sprawom regionalnym, posiadając liczne redakcje terenowe. Obok radia funkcjonuje również portal informacyjny podlasie24.pl.

Nominowane za wieloletnią służbę słuchaczom poprzez opisywanie świata w perspektywie Dobrej Nowiny, a także tworzenie miejsca wymiany poglądów i budowanie wspólnoty na wielu płaszczyznach życia społecznego.

4. Zespół twórców filmu „Jan Paweł II – Szukałem was”

Pełnometrażowy film dokumentalny w reżyserii Jarosława Szmidta na temat życia i nauki jaką pozostawił po sobie Jan Paweł II. W niezwykły sposób ukazuje osobowość Papieża Polaka, która dzięki otwartości i poczuciu humoru, łączyła ludzi na całym świecie niezależnie od wyznawanych wartości czy religii. W 2011 r. otrzymał nagrodę International Film Award na IX Ischias Film Festiwal.

Nominowany za największą produkcję w historii polskiego filmu dokumentalnego o wielkich walorach artystycznych, za ukazanie poprzez dzieło filmowe wyjątkowego miejsca, jakie w historii Kościoła

i świata zajmuje Jan Paweł II.

5. Sekcja Polska Radia Watykańskiego

Radio Watykańskie pierwszy komunikat w języku polskim nadało 20 marca 1931 r. Oficjalnie Sekcja Polska Radia zaczęła istnieć 24 listopada 1938 r. i początkowo nadawano tylko 1-2 razy w tygodniu. Przez wiele lat udało się unowocześnić

i rozwinąć działalność Sekcji Polskiej, kierowanej przez ojców jezuitów. Dziś jej audycje są na stałe wpisane w ramówki I Programu Polskiego Radia, Radia Maryja oraz wielu stacji polonijnych na całym świecie.

Nominowana za długoletnią owocną pracę rozgłośni, przybliżającą słuchaczom działania Stolicy Apostolskiej i życie Kościoła w świecie.