Obozowy Dzień Papieski

Wielkim wyzwaniem dla stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest Dzień Papieski obchodzony zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to wydarzenie ogromnej wagi, do którego przygotowywania przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

Na obozie wakacyjnym także jest wyznaczony specjalny dzień poświęcony Janowi Pawłowi II. Zarówno gimnazjaliści jak i licealiści mają okazję przypomnieć i pogłębić wiedzę dotyczącą nauczania i biografii Papieża Polaka. Drugim aspektem jest przygotowanie stypendystów do październikowych uroczystości. Tego dnia młodzież przejmuje dowodzenie i przygotowuje program spotkania.

Tak też stało się w ośrodku, który mieści się w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ulicy Racibora. Wszystkie grupy wraz z wychowawcami i kierownikiem s. Dominiką Bańcerek zgromadziły się w auli, gdzie dwóch stypendystów pełniących rolę konferansjerów przywitało ośrodek i zapowiadało kolejne punkty wieczoru. Każda grupa przygotowała prezentację na temat Papieża Jana Pawła II czy Fundacji w różnorodnej formie.

Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali występu grupy Motyla Noga, a oto piosenka „Świętymi bądźcie”:

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego jak siebie samego.
Jan Paweł II tak do nas mówi:
Kto w Boga wierzy, ten się nie zgubi

Ref.: Jesteśmy wspólnotą, służymy pomocą,
Każdy stypendysta radością tryska.

W tym Dniu Papieskim wszyscy się śmiejemy,
Nie kłócimy, współpracujemy
Na obozie jesteśmy, słowa Papieża nieśmy,
Świętymi bądźmy, słowa Jezusa głośmy.

Po piosence nastąpiła prezentacja plakatu, który przedstawiał Papieża i młodych. Następnie stypendyści zaprezentowali Fundacyjną Familiadę. Wybrani zawodnicy musieli zmierzyć się z wieloma pytaniami, np. Jakie słowa widniały na wadowickim zegarze, który z okna widział Karol Wojtyła?, Podaj dokładną datę święceń kapłańskich Karola Wojtyły?, czy Podaj tytuł ulubionej pieśni oazowej Karola Wojtyły? Kolejna grupa przedstawiła poruszającą pantomimę, mówiącą o zagubieniu młodego człowieka, jego zmaganiach i drodze do świętości. Między występami pojawiały się przerywniki, które szybko podchwytywał cały ośrodek, np. „Więcej czadu dla Jezusa, On na pewno czuje bluesa!” Słuchaczy porwała niezwykle dynamiczna piosenka zespołu Żuki:

Krakowska w żyłach płynie krew,
modlitwa, przyjaźń, radość, śmiech.
Zasady proste w życiu miał:
Nie rób drugiemu, tego czego ty nie chcesz sam.

Ref:. Święty, święty Jan Paweł
Karol Wojtyła
Swymi słowami nas podtrzyma
Były kremówki, no i był teatr
Wspólne podróże razem pośród Tatr.

Ten człowiek dla nas był jak brat,
Przeżył z nami aż tyle lat.
Przynieście mi kremówki dwie,
Życie smaczniejsze staje się!

Dzień Papieski w ośrodku zakończył się słowem Księdza Duszpasterza, który zwrócił się do młodzieży mówiąc: „Niech Jan Paweł II wytycza nam szlak jak postępować, abyśmy umieli żyć tak, jak On nas uczył”, a Siostra Kierownik dodała: „Jan Paweł II uśmiechnął się patrząc na nas z nieba”. Stypendyści dali upust swojej radości, wznosząc trzykrotny okrzyk: Hip hip hura!

Anna Daniewicz