Promując miłosierdzie

Zupa na Plantach, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, a obok nich MY – stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Centrum Jana Pawła II w Krakowie odbyły się II Targi Miłosierdzia, na których nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli.

Targi Miłosierdzia to wydarzenie zainicjowane przez portal „Góra Dobra”, który w 2016 roku zrzeszał wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Obecnie jej przedstawiciele wychodzą naprzeciw innym organizacjom po to, aby nawiązać ze sobą dialog i rozwijać wzajemną współpracę. Taki był również cel II Targów Miłosierdzia, na których to różnorodne organizacje charytatywne miały okazję zaprezentować swoją działalność i podzielić się własnymi doświadczeniami. W wydarzeniu tym uczestniczyła również wspólnota krakowska stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obok przedstawienia działań związanych z programem stypendialnym i Dniem Papieskim była to też okazja do nawiązania nowych znajomości i wyrażenia otwartości oraz chęci do współpracy z innymi.

Gdy w drugim człowieku zobaczy się Boga, który – jak mówi Pismo – jest w każdym z nas, to się dzieją cuda!

Te, jakże trafnie oddające atmosferę Niedzieli Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, słowa skierował do słuchaczy gość specjalny tego wydarzenia: Jan Mela – najmłodszy w historii i pierwszy niepełnosprawny zdobywca obydwu biegunów, a obecnie również znany działacz społeczny. W przeprowadzonym wywiadzie Jan zachęcał przede wszystkim do przezwyciężania własnych słabości i ograniczeń w imię jakiegoś dobra. Każdemu znane „nie chce mi się” powinno być dla nas właśnie najlepszym powodem, żeby podjąć jakiekolwiek działanie. Młody podróżnik mówił też o mądrym pomaganiu, które ma polegać nie tyle na bezpośrednim dawaniu gotowych środków, ale przede wszystkim na stwarzaniu możliwości dla rozwoju drugiego człowieka i samodzielnego podniesienia się z jego problemów.

Zarówno spotkanie z Jankiem Melą, jak i też liczne rozmowy, które nasi stypendyści przeprowadzili z wieloma życzliwymi osobami czy przedstawicielami innych organizacji, staną się źródłem nie tylko informacji, ale też i inspiracji, jak poszerzać i ulepszać naszą działalność na rzecz innych.