Rekolekcje wielkopostne wspólnoty krakowskiej

„Osiem stopni do szczęścia” – pod takim hasłem odbywa się wielkopostny cykl spotkań rekolekcyjnych online dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W dniach 5 – 7 marca 2021 r. swoje dni skupienia przeżywali również studenci ze wspólnoty krakowskiej. Przewodnikiem duchowym na tej drodze prowadzącej do refleksji nad swoim postępowaniem był ks. Paweł Walkiewicz, a dobrym słowem i cennymi uwagami wspierały go siostry zakonne: Tomira Brzezińska, Alma Woźniak, Alberta Borys i Ksenia Kalemba.

Miniony weekend upłynął stypendystom na wspólnej modlitwie, uczestnictwie w konferencjach związanych z tematem tegorocznego spotkania – błogosławieństwami przekazanymi uczniom przez Jezusa. Każdy uczestnik miał również chwilę na pochylenie się w samotności nad wybranymi fragmentami Ewangelii i odwołującymi się do nich tekstami z nauczania św. Jana Pawła II. Mimo napiętego harmonogramu stypendyści znaleźli także czas na prywatną adorację Chrystusa. Dużym zainteresowaniem cieszył się blok pytań i odpowiedzi, podczas którego studenci mogli usłyszeć cenne uwagi dotyczące nurtujących ich kwestii.

Można tylko żałować, że tegoroczne rekolekcje nie mogły się odbyć w formie stacjonarnego wydarzenia, co stało się już tradycją krakowskiej wspólnoty. Należy jednak docenić fakt, iż wielkopostne nauki zostały zorganizowane w przestrzeni wirtualnej – nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie zarówno przewodników duchowych spotkania, jak i zarządu wspólnoty. Dziękujemy!

Magdalena Żezała