Ruszyły zapisy!

Ruszyły zapisy do otwieranego już wrześniu nowego punktu przedszkolnego „Lolek” na warszawskim Mokotowie. Jest w nim miejsce dla piętnaściorga maluchów w wieku od 3 do 5 lat. „Lolek” to przedszkole, które wyróżnia się małą, zróżnicowaną wiekowo grupą, tworzącą rodzinną atmosferę.  Założone i prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło – podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – podkreśla rolę rodzica jako najważniejszego wychowawcy, przekazuje wzorce chrześcijańskie, a przede wszystkim buduje indywidualną relację
z dzieckiem i rodzicem.

Naszą misją jest towarzyszenie rodzicom w wychowaniu powierzonych dzieci. Opieramy ją na czterech kamieniach milowych, stanowiących istotę prawidłowego rozwoju  i kształtowania osobowości człowieka:

-wychowaniu do wolności i wyboru,

-wychowaniu do zachwytu i wdzięczności,

-kształtowaniu woli i nawyków,

-budowaniu zaufania w relacjach.

 Zapisy już trwają!

W nowym roku szkolnym w „Lolku” przygotowaliśmy miejsce dla piętnaściorga dzieci w wieku 3-5 lat. Stworzenie małej grupy nie tylko pozwala budować relację z dzieckiem, lecz także umożliwia wypracowanie bliskiej relacji wychowawców z rodzicem. Głównym celem nowo powstałego punktu przedszkolnego jest wspieranie rodziców
w procesie wychowania, wzrastanie w wartościach katolickich, budowanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery. Wychowawcy chcą przekazywać dzieciom pozytywne wartości, uczyć szacunku i miłości, czerpiąc z nauczań swojego Patrona – św. Jana Pawła II – stąd nazwa punktu przedszkolnego „Lolek”.

Prace remontowo-budowlane budynku, w którym mieści się punkt przedszkolny, trwały od listopada 2014 roku. Dziś „Lolek” jest prawie gotowy na przyjęcie podopiecznych -–ma już kolorowe ściany i piękne rysunki wykonane przez stypendystów Fundacji, łazienkę przystosowaną dla maluchów, osłony na grzejnikach i blokady w gniazdkach elektrycznych. Budynek spełnia wymogi Straży Pożarnej, posiada protokół kominiarski oraz gazowniczy. Wykonaliśmy również badania bakteriologiczne wody. Wszystko po to, by dzieci czuły się tu dobrze i były w pełni bezpieczne. Niebawem pojawią się meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.

„Lolek” już dziś zaprasza do odwiedzin zainteresowanych rodziców. Na okres wakacyjny zaplanowaliśmy dni otwarte i adaptacyjne dla dzieci oraz warsztaty – plastyczne, muzyczne, teatralne. Przygotowujemy również pikniki rodzinne,  podczas których maluchy, które od 1 września będą podopiecznymi „Lolka”, będą mogły zapoznać się i zaprzyjaźnić z nowym miejscem i sobą nawzajem.

Szczegóły dotyczące placówki, dane kontaktowe i zapisy dostępne są na stronie internetowej www.przedszkolelolek.pl.

 

Zapraszamy!