Spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie stypendystów Archidiecezji Katowickiej

,,Otrzymaliście wielki dar od Boga, dar przebywania razem, nie tylko tutaj. Kiedy stąd wyjdziecie, również będziecie razem. Świat daje wam dziś taką możliwość. Doceniajcie to i szanujcie siebie nawzajem, pomagajcie sobie” – powiedział Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. prał. Jan Drob na spotkaniu opłatkowym wspólnoty stypendystów Fundacji
w Katowicach.

Spotkanie odbyło się 10 stycznia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. W tym roku spotkaliśmy się w nieco większym gronie niż zazwyczaj. Oprócz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pojawili się również stypendyści Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka wraz z rodzicami oraz członkami Zarządu. Na spotkaniu nie zabrakło także Arcybiskupa Wiktora Skworca, który przewodniczył Eucharystii, rozpoczynającej wspólne spotkanie, sprawowanej wraz z Prezesem Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. prał. Janem Drobem w intencji wszystkich stypendystów. – Drodzy Młodzi, miejcie stałe poczucie tego, że jesteście umiłowani przez Boga i kochani przez Kościół,
a konkretem tego uczucia są stypendia, na które składają się ofiary wiernych, czasem wdowi grosz
 – powiedział w czasie homilii ks. abp Wiktor Skworc  – Bądźcie świadkami miłości i miłosierdzia.

Na zakończenie stypendyści wręczyli ks. abp. Skworcowi świecę. – Wspominamy początek naszej drogi wiary, dlatego chcemy podarować wykonaną przez nas świecę. Znajduje się na niej napis: „Wspominać chrzest, znaczy na nowo zaczynać od Chrystusa” – mówili, składając życzenia.

Po mszy zebraliśmy się w seminaryjnym refektarzu, by przełamać się opłatkiem oraz wspólnie kolędować. Wszystkich zebranych powitał koordynator diecezjalny stypendystów Archidiecezji Katowickiej ks. Robert Kaczmarek – Bardzo cieszymy się, że możemy być tutaj razem i że jest z nami Ksiądz Arcybiskup. To wielki zaszczyt i wielka szansa na integrację, poznanie się naszych środowisk.

W czasie spotkania ks. Drob wspomniał  o wyróżnieniu, które 9 stycznia odebrała Fundacja. Wyróżnieniem tym jest nagroda Benemerenti Ordynariatu Polowego WP. Ustanowił ją w 1995 roku  biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Nagroda przyznawana jest  „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została laureatem nagrody za wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, podtrzymywanie kontaktu z Polakami przebywającymi poza granicami kraju, troskę o kształtowanie sumień polskiej młodzieży oraz za zaufanie kolejnym pokoleniom młodych ludzi i wspieraniu cywilizacji miłości. W tym roku oprócz Fundacji nagrodę otrzymała Nuncjatura Apostolska oraz Szkoła Orląt z Dęblina.

Po części oficjalnej nadszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Zainicjowali je stypendyści przebrani za pastuszków, anioły i diabełki, którzy niosąc gwiazdę śpiewali pastorałkę „Największy Gazda” Arki Nowego. Wszyscy zebrani chętnie przyłączyli się do śpiewania, ciesząc się wspólnym spotkaniem.

                                                                                              Agnieszka Stokłosa