Szczęśliwego Roku!

Wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom Fundacji życzymy pokoju serca, ciepła rodzinnego, wiele miłości i głębokiego przeżycia tajemnicy Wcielenia. Niech w Nowym Roku Boża Dziecina błogosławi i obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami. Jeszcze raz zapewniamy o wielkiej wdzięczności i codziennej modlitwie za wszystkich, którzy włączają się w budowę żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Stypendyści, absolwenci, pracownicy i Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”