Wspólnota w życiu stypendysty odgrywa istotną rolę. Napędza każdego do działania, aby tworzyć wspólne dobro. Jan Paweł II skierował następujące słowa ...