Podsumowanie działań wspólnoty toruńskiej w minionym semestrze

Wspólnota w życiu stypendysty odgrywa istotną rolę. Napędza każdego do działania, aby tworzyć wspólne dobro. Jan Paweł II skierował następujące słowa do młodych Polaków: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Tym przekazem kieruje się wspólnota toruńska, która przez cały semestr działała aktywnie na terenie swojego miasta akademickiego.

Rozpoczęcie kolejnego semestru na studiach to dobry czas na podsumowanie tego poprzedniego. Październik był miesiącem, który dla każdej fundacyjnej wspólnoty akademickiej zaczął się obchodami Dnia Papieskiego. W dniu 8 października 2017 roku już po raz siedemnasty przeżywaliśmy to święto, któremu towarzyszyło hasło „Idźmy naprzód z nadzieją”. Przygotowania do obchodów Dnia Papieskiego rozpoczęły się już wcześniej. Wspólnota toruńska miała przyjemność głoszenia świadectw w parafiach, jak i informowania wiernych o nadchodzącym święcie, które przypomina o wyborze Polaka na Stolicę Piotrową, a kilka dni później, przy współpracy z uczniami SP nr 4 został zorganizowany happening pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. W dzień głównych obchodów Dnia Papieskiego zostało zorganizowane Miasteczko Rodzinne, w którym najmłodsi, ale i starsi znaleźli dla siebie wiele atrakcji. Wspólne tańczenie „belgijki”, rozdawanie fundacyjnych krówek czy zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży to już stały element obchodów Dnia Papieskiego w Toruniu. Jednak najważniejszym wydarzeniem była Msza święta, po której odbył się przemarsz pod pomnik Jana Pawła II, gdzie odbyło się przemówienie Prezydenta Miasta Torunia, Michała Zaleskiego, oraz krótki program artystyczny w wykonaniu stypendystów.

Listopad to przede wszystkim czas planowania różnych działań, rozpoczęcia pracy wolontariackiej oraz integracji. Od kilku lat wspólnota udziela się w formie wolontariatu w Ognisku Wychowawczym, pomagając dzieciom w nauce oraz pomagając wychowawcom animować dla nich czas. Podobną formą pomocy stał się wolontariat w rodzinnym domu dziecka. Wspólnota zorganizowała ponadto wspólne wyjścia, m.in. z okazji andrzejek. Wielką frajdę, a do tego możliwość lepszego poznania się i okazję do współdziałania mieli ci, którzy odważyli się zamknąć na godzinę w jednym pokoju, aby razem rozwiązywać zagadki oraz odnaleźć klucz przed upływem wyznaczonego czasu. Można powiedzieć, że stypendyści spisali się na medal, bo wspólnymi siłami wyszli cało z opresji.

Nad formacją duchową stypendystów czuwał ks. Leszek Stefański, który podczas pierwszego spotkania poruszył ważne kwestie egzystencji ludzkiej w połączeniu z wiarą oraz odpowiadał na nurtujące ich pytania. Był on także rekolekcjonistą podczas rekolekcji adwentowych, które odbyły się w dniach 11-13 grudnia. Był to niezwykle owocny czas. Motywem przewodnim rekolekcji było przykazanie miłości. 13 grudnia odbyła się także wigilia wspólnoty, w której uczestniczył ks. Leszek, duszpasterz wspólnoty – ks. Daniel Adamowicz oraz gość z Warszawy – ks. Paweł Walkiewicz.  Wigilia to czas życzeń, pojednania, a także poznania nowych ludzi – przy wigilijnym stole nie zabrakło absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy współtworzyli wspólnotę toruńską, jak i młodszych stypendystów.

Grudzień to bardzo intensywny czas – stypendyści podjęli się wielu działań. Zorganizowano dwie akcje promocyjne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w toruńskich szkołach – w IX LO oraz w Butterfly School. Podstawą wystąpień było przedstawienie działalności FDNT oraz wspólnoty toruńskiej, jak i wskazanie na istotę pomocy drugiemu człowiekowi. Uczniowie chętnie współpracowali ze stypendystami, odpowiadali na pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami związanymi z wolontariatem. W grudniu, jak co roku, wspólnota zaangażowała się dodatkowo w działania Caritasu. Jako wolontariusze, młodzi mieli przyjemność pomagać przy świątecznej zbiórce żywności. Wzięli także udział w Szlachetnej Paczce, dzięki której udało się zorganizować świąteczne prezenty dla pani Katarzyny.

Okazją do integracji wspólnoty toruńskiej było wspólne przygotowywanie kartek świątecznych dla przyjaciół Fundacji. Czas przedświątecznych przygotowań nie stanął jednak na przeszkodzie do spotkania ze wspólnotą bydgoską, która odwiedziła nasze miasto. Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła wprowadziła obie wspólnoty w atmosferę świąt, nie skąpiąc legend o toruńskich piernikach, miodu i korzennych przysmaków. Ważną częścią była Msza święta, w której uczestniczyły obie wspólnoty. Modlitwa, śpiewy, własnoręczne wykonywanie pierników, spacerowanie po świątecznym Toruniu to momenty, które na długo pozostaną w pamięci.

Styczeń był czasem nie tylko zaliczeń, egzaminów na studiach, ale i wyborem nowego szefa. Funkcję na tym stanowisku od nowego semestru będzie sprawować Edyta Świtkiewicz, zaś jej zastępczynią będzie Magdalena Zając. Wspólnocie udało się także wyłonić nowego pełnomocnika ds. Dnia Papieskiego – będzie nim Małgorzata Majchrzak.

Nadchodzący semestr to kolejne wyzwania, akcje, wolontariat, a także czas przygotowań do XVIII Dnia Papieskiego. Jednak nade wszystko to czas wspólnego poznawania siebie, spędzania jak najwięcej czasu ze sobą, ale i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nie osiadamy na laurach – działamy dalej, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tworzonym przez nas „żywym pomniku”. W końcu Jan Paweł II podkreślał: „Nie budujcie mi pomników. Zróbcie coś dobrego dla ludzi”.