Zawarcie umowy partnerskiej z PZPPF

21 grudnia 2017 r. została zawarta umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Fundację reprezentował ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu FDNT, zaś reprezentantem PZPPF był Pan Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Związku. Polski Związek Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego zadeklarował, że każdego roku szkolnego, w miarę możliwości finansowych, będzie wspierał program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.