Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Myślę, że to jest jedno z najlepszych przedsięwzięć, jakie spotkałem w swoim życiu, zasługujące na wielki szacunek i na wsparcie.